Κυριακή 21 Ιουλίου 2019
Ψήφισμα Δ.Σ. Λήμνου - Νόμος διαθεσιμότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση Εκτύπωση


Μύρινα, 26.11.2012

Ψήφισμα Δ.Σ. Λήμνου

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 330/2012 απόφαση του

Σχετικά με το νόμο της διαθεσιμότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λήμνου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεση του στο νόμο της διαθεσιμότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τους παρακάτω λόγους:

·         Πρόκειται για μια άδικη  οριζόντια και χωρίς καμία δικαιολόγηση εφαρμογή ενός μέτρου άκριτης μείωσης προσωπικού χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη  η ιδιαιτερότητα των νησιών και η διαχρονικά έντονη έλλειψη προσωπικού σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες.

·         Παραβιάζει  το άρθρο 103 του Συντάγματος, τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, τις Διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, καθώς και πλειάδα αρχών του δικαίου.

·         Καταργεί την διοικητική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. καθώς εμπλέκεται σε θέματα εσωτερικής τους οργάνωσης και λειτουργίας και της εργασιακής κατάστασης των υπαλλήλων τους παραβιάζοντας βασικές δημοκρατικές αρχές.

·         Αποδυναμώνει τον Δήμο, ο οποίος δεδομένου των αρμοδιοτήτων που έχει αναλάβει με την εφαρμογή του Καλλικράτη από 1/1/2011, αλλά και των πλέον των 200 νέων αρμοδιοτήτων από 1/1/2013, ιδιαίτερα μάλιστα κοινωνικού χαρακτήρα (πρόνοια, παιδεία κ.λπ.), θα χρειαστεί πρόσθετο προσωπικό για την υλοποίηση τους.

·         Δυσχεραίνει την επίτευξη των στόχων του Δήμου  ο οποίος έχει κοινωνικό χαρακτήρα και γνώμονα λειτουργίας την εξυπηρέτηση του πολίτη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Λήμνο.

·         Εκκρεμεί η απόδοση πόρων παρελθόντων ετών για τα οποία η σχετική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό είναι μηδενική ενώ ακόμα δεν έχουν αποδοθεί οι θεσμοθετημένοι με τον νόμο του «Καλλικράτη» πόροι.

·         Η Αυτοδιοίκηση πέτυχε ακόμα και αυτούς τους στόχους που είχαν θέσει όλες οι κυβερνήσεις με τα προηγούμενα μνημόνια τους και μείωσε περισσότερο από κάθε άλλο φορέα του Δημοσίου την συνολική δαπάνη με εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής των δημοτών.

 

Για όλα τα παραπάνω, και ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ, το Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί:

 

·         Να εκφραστεί το Σώμα και να ληφθούν από κοινού αποφάσεις με τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης για την ανατροπή του νόμου της διαθεσιμότητας, και των διατάξεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος που πλήττουν την Αυτοδιοίκηση.

·         Να εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στις εν λόγω ρυθμίσεις που προβλέπει το Μνημόνιο και να δηλώνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι του δήμου, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, οι οποίες μέλλουν να αυξηθούν εμπρός στο κύμα της συνταξιοδοτικής φυγής που παρατηρείται σε όλους τους φορείς.

·         Πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία αγωνίζεται να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή και το καταφέρνει, παρά την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων, χάρη και στους υπαλλήλους που τώρα απειλούνται, ακόμα και με πιθανές απολύσεις.

·         Στους νησιωτικούς Δήμους και ιδιαίτερα στο Δήμο Λήμνου δεν υπάρχει πλεόνασμα προσωπικού. Αντίθετα εντοπίζεται στο Δήμο μεγάλο έλλειμμα επιστημονικού τεχνικού και εργατικού δυναμικού, ενώ στα νομικά του πρόσωπα παρουσιάζεται γενικευμένη έλλειψη προσωπικού, διοικητικού τεχνικού και ειδικών γνώσεων

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λήμνου αποφασίζει  να μην συμπράξει ο Δήμος Λήμνου καθοιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων για τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων (αποστολή καταλόγου ονομάτων, έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων, θέσης σε διαθεσιμότητα κ.τ.λ.).

Τέλος εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση μας στις διατάξεις του Μνημονίου που απαξιώνουν τον ρόλο των εκλεγμένων εκπροσώπων και οδηγούν στη χειραγώγηση της Αυτοδιοίκησης και στην κατάργηση της αυτοτέλειάς της.

 


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png