Τρίτη 23 Ιουλίου 2019
Ενεργοποίηση επιτροπής επανασύνδεσης ρεύματος ευάλωτων καταναλωτών Εκτύπωση

   Ο Δήμος Λήμνου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της Επιτροπής Επανασύνδεσης Ρεύματος και Καταβολής Εφάπαξ Ειδικού Βοηθήματος σε καταναλωτές οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

     Η επιτροπή που αποτελείται από εκπρόσωπο του Δήμου Λήμνου, του ΔΕΕΕΗΕ & της ΔΕΗ, θα δέχεται ΑΙΤΗΣΕΙΣ προκειμένου να επανασυνδεθεί άμεσα το ρεύμα όσων πληρούν τα κριτήρια , ενώ το βοήθημα θα δίνεται απευθείας από τον ΔΕΔΔΗΕ στη ΔΕΗ για να καλυφθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών ως εξής:

-Για ποσό οφειλής έως 6.000, καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού

-Για ποσό οφειλής 6.000 έως 9.000, καταβολή 75% του ποσού

-Για ποσό οφειλής 9.000 έως 12.000, καταβολή 50% του ποσού

-Για ποσό οφειλής άνω των 12.000, καταβολή 30% του ποσού

Για κάθε περίπτωση εναπομείνασας οφειλής, οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού άτοκων δόσεων, ενώ δεν θα ζητείται ποσό προκαταβολής ή τέλη επανασύνδεσης

     Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης δικαιούχων είναι:

-Σε αυτούς τους καταναλωτές να έχει γίνει η διακοπή του ρεύματος μέχρι 31-10-2018 (ΦΕΚ 49/18-01-2019)

-Να είναι οικιακοί καταναλωτές και η παροχή να μην αφορά εμπορική ή άλλη δραστηριότητα

-Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην κύρια κατοικία, όπως αυτή δηλώνεται στη φορολογική δήλωση

-Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:

    Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Εισοδηματικό όριο

-Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.000 ευρώ.

-Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 13.500 ευρώ.

-Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 15.750 ευρώ.

-Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ.

-Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ

-Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ

   Τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται αναλόγως:

- αν στη σύνθεση της οικογένειας περιλαμβάνονται επιπλέον ανήλικα ή φιλοξενούμενα ενήλικα μέλη αλλά δεν μπορεί να ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση τα 31.500 ευρώ,

-αν υπάρχουν μέλη με αναπηρία 67% και άνω (+8.000 ευρώ) ή μέλη που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης (+15.000 ευρώ)

Περιουσιακά κριτήρια

-Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των 180.000.

-Να μην εμπίπτει κανένα μέλος του νοικοκυριού στα κριτήρια του φόρου «πολυτελούς διαβίωσης»

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 18-03-2019 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-03-2019, ώρα 11:00-13:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα παρακάτω σημεία για πληροφορίες, για να προμηθεύονται την σχετική αίτηση, όπου αναγράφονται τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν και για την κατάθεση της ΑΙΤΗΣΗΣ.

-ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ: γραφείο ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, Σαρρή 1, Ρωμέικος Γιαλός

-ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ: ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, γραφείο ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

-ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ: ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, γραφείο ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

-ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ: ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑ, γραφείο ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΩΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΚΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ  ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥΦΟΥ

                                                        

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΥΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ

 

                                                       


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png