Τρίτη 23 Ιουλίου 2019
Οι ιδιοκτήτες πηγαδιών υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για την κάλυψη - περίφραξή τους Εκτύπωση

            Το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί ατυχήματα ζώων σε απερίφρακτα πηγάδια που βρίσκονται μέσα σε αγροκτήματα.

            Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Αγορανομικής Διάταξης αριθ.1 (ΦΕΚ Β΄1501/30.7.2008) καθώς και το άρθρο 43 του Ν.3585/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα , όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με τις κυρώσεις των παραβαινόντων του παραπάνω άρθρου της Αγορανομικής Διάταξης , οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές  τόσο των περιφραγμένων, όσο και των απερίφρακτων αγροτικών κτημάτων υποχρεούνται να καλύπτουν ή να περιφράσσουν τα εντός αυτών υπάρχοντα πηγάδια, στέρνες, λάκκους και άλλες εκβαθύνσεις φυσικές ή τεχνητές κατά τρόπο που να αποκλείεται ο κίνδυνος ατυχημάτων σε ανθρώπους ή ζώα.

       Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες πηγαδιών να τηρούν τα προβλεπόμενα ώστε να διασφαλιστεί   η προστασία των πολιτών και των ζώων.


 


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png