Κυριακή 21 Ιουλίου 2019
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Εκτύπωση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  : «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ {MASTERPLAN} ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»

  Ο Δήμος Λήμνου  διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της Μελέτης : «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ {MASTERPLAN} ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 48.559,10 € {πλέον ΦΠΑ 24%} που θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου, Παπουτσίδειο Κτίριο 1ος όροφος 81400 Μύρινα  στις 12 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού .

Συνημμένα :

·ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

·ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

·ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

·ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

·ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

·ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 160/2017


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png