Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019
Ενημέρωση προς όσους δεν υπέβαλαν αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                    

                                                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Οι συνδέσεις των ακινήτων με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης εχει ξεκινήσει σε διάφορα τμήματα της Δ.Κ.Μύρινας. Ωστόσο, ορισμένοι ιδιοκτήτες δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να προβούν στην κατασκευή εργασιών της σύνδεσης τους.

Παρακαλούνται, λοιπόν, όσοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών και καταστημάτων που τα ακίνητά τους βρίσκονται στις περιοχές (Εργατικών  κατοικιών -Νέας Μαδύτου-Κάστρο (περιοχή Νεφέλης μέχρι την συμβολή της Κάστρου)-Παλαιό Λιμάνι-Τρίφωτο-Τσας) να προσέλθουν μέχρι στις  30/6/2017 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Περιβάλλοντος-Τμήμα Υδρευσης-Αποχέτευσης) Πλατεία ΟΤΕ 1ος όροφος τηλ. επικοινωνίας 22540-26650, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Πλατεία ΟΤΕ-Παπουτσίδειο κτίριο 1ος όροφος-γραφείο 1).

Επίσης, όσοι υδραυλικοί προβαίνουν στις εργασίες σύνδεσης θα πρέπει να ζητούν από τους ιδιοκτήτες το διπλότυπο είσπραξης του Δήμου για την καταβολή του τέλους σύνδεσης και του τέλους διακλάδωσης. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν έχουν καταβάλλει τα ανωτέρω τέλη, δεν θα προβαίνουν στις εργασίες σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό αποχέτευσης που ψηφίστηκε με την αριθ.262/2016 απόφαση του Δ.Σ. και συγκεκριμένα το άρθρο 11 παρ.δ αναφέρει ότι «Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Δήμο , ο Δήμος προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού , την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την εκπλήρωσή  τους».

 


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png