Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019
Κανονισμός Ύδρευσης Εκτύπωση
Με την 360/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λήμνου, ψηφίστηκε ο Κανονισμός Ύδρευσης, που αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με εφαρμογή σε όλη την επικράτεια του Δήμου Λήμνου.

Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου Λήμνου

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png