Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019
Ο ΟΚΠΑ Δήμου Λήμνου για την ένταξη δικαιούχων ΤΕΒΑ στο πρόγραμμα ΚΕΑ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

Κτίριο Σαχτούρη

Σαρρή 1,Ρωμέικος Γιαλός

Μύρινα Λήμνου

Τ.Κ. 81400

Τηλ.: 2254025525  


  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από τις έγγραφες διαμαρτυρίες προς την Αν.  Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (υπ.άριθμ: 208/28-04-2017 επιστολή μας) για τον τρόπο συνέχισης του Προγράμματος ΤΕΒΑ (Δωρεάν Διανομής Βασικής Υλικής Συνδρομής /Τροφίμων 2014-2020, που ο Οργανισμός μας συμμετέχει από το 2015, στα πλαίσια της Κοινωνικής Σύμπραξης Περ/ρειας Βορείου Αιγαίου(ΠΕ Λήμνου, Σάμου & Ικαρίας) Νο_50, εξυπηρετώντας 333 οικογένειες σε Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο και θεωρώντας ότι η επιμονή μας, με τη δήλωση αποχώρησής μας προς τη Διαχειριστική αρχή του ΤΕΒΑ (το υπ. άριθμ: 238/09-05-2017 έγγραφό μας) είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη του στόχου μας που ήταν να μην απωλέσουν οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ τα αγαθά που δικαιούνταν μέχρι το τέλος του Προγράμματος.

Έτσι τις επόμενες ημέρες, οι ωφελούμενοι των παλαιών καταστάσεων ΤΕΒΑ 2015-17, θα παραλάβουν σχολικά είδη και νωπό κρέας.

Ταυτόχρονα, με ανακοίνωση που ακολουθεί με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους νέους δικαιούχους, δηλώνουμε την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε τη συμμετοχή μας στο ΤΕΒΑ με τη νέα του μορφή, δηλαδή τη διασύνδεσή του με το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)

    Η τελική μας απόφαση  πάρθηκε με γνώμονα το συμφέρον των ωφελούμενων της Λήμνου αλλά και μετά την διαπιστωθείσα πρόθεση να διανεμηθούν στους τωρινούς ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, οι αποκεντρωμένες προμήθειες που έγιναν και που μέχρι τώρα δεν είχαν διανεμηθεί .

Πολύ μεγάλο ρόλο επίσης στη θετική μας απόφαση έπαιξε και το γεγονός , ότι πρόκειται για ένα Πρόγραμμα, που ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λήμνου, υποστήριξε από την αρχή με όλες του δυνάμεις , καταφέρνοντας να διανείμει μέσα σε 2 χρόνια, περίπου 300 τόνους φρούτων ,τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών, απορροφώντας έτσι το 40% από τον συνολικό προϋπολογισμό των 390.000 ευρώ, που αντιστοιχούσε στους Δήμους της Περιφέρειας.

 Η αποχώρησή μας από το Πρόγραμμα θα είχε ως αποτέλεσμα  «να τεθεί αμφιβολία», με συνέπειες για όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως μας ενημέρωσε με επιστολή του (716/16-05-2017) ο Προϊστάμενος της Δνσης Κοινωνικής Μέριμνας Λέσβου.

   Παρ΄όλα αυτά, η άποψη μας, για τον τρόπο με τον οποίο, το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρά τις διαμαρτυρίες μας και την όχλησή μας, παρέκαμψε τους Δήμους και τους υπόλοιπους Κοινωνικούς Φορείς, ως προς την «αυθαίρετη αντικατάσταση» όλων των υπόλοιπων ωφελούμενων αποκλειστικά και μόνο με τους Δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, συνεχίζει να ισχύει και να μας βρίσκει αντίθετους.

   Ως εκ τούτου και με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία μας, την ανεπίσημη ενημέρωση που έχουμε για τον τρόπο υλοποίησης του ΤΕΒΑ στο εξής  αλλά και την προχειρότητα που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει( για παράδειγμα κάποιος που δεν θα είναι δικαιούχος πλέον του ΚΕΑ, θα συνεχίσει να είναι δικαιούχος του ΤΕΒΑ μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους) η ανωτέρω θετική απόφαση μας θα τελεί υπό συνεχή αίρεση και θα επανακαθορίσουμε τη στάση μας, ανάλογα με αυτά που θα προκύψουν.

   Ο ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ τέλος, επιθυμεί να ευχαριστήσει όλα τα στελέχη της  Δνσης Κοινωνικής Μέριμνας Λέσβου και ιδιαίτερα τον Προϊστάμενο κο Μπουραζάνα , την κα Ματζάρη Κυριακή, κοινωνική λειτουργό  ΠΕ Λήμνου, τους υπαλλήλους του Επαρχείου ως μέλη των Επιτροπών Παραλαβής των προϊόντων, τους Αντιδημάρχους του Δήμου μας που διέθεσαν όλα τα πρόσφορα μέσα για την έγκαιρη διανομή των αγαθών αλλά κυρίως όλους τους υπαλλήλους του Δήμου μας που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα ήταν δυνατή η διαχείριση, η μεταφορά και η διανομή τόσο μεγάλων ποσοτήτων προς τους ωφελούμενους.     

                               

  Με εκτίμηση  

  Η Πρόεδρος

  Μαγδαληνή Τούφου

 

 

Συνημμένα:

1.Ανακοίνωση Διασύνδεσης ΚΕΑ & ΤΕΒΑ


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png