Κυριακή 21 Ιουλίου 2019
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ατσικής Εκτύπωση

Γνωμοδότηση 14ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ο Δήμος Λήμνου (ταχ. Διεύθυνση: τ.κ. 81400, Μύρινα Λήμνου, αρμόδιος υπάλληλος: Πολυτάκη Ελευθερία, τηλ: 22540 22283, fax: 22540 20093, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ), ως αρχή σχεδιασμού για τη ΣΜΠΕ του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Ατσικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/05.09.2006 (Β’ 1225):

Α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, τ.κ. 11473, Αθήνα),μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ατσικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γνωμοδότηση Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 

Γνωμοδότηση Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

Γνωμοδότηση 14ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  

Γνωμοδότηση Κ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Γνωμοδότηση Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου 

Γνωμοδότηση Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 

Γνωμοδότηση Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας  

Διατύπωση Ένστασης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

 

Έγκριση Α' Σταδίου ΣΧΟΟΑΠ Ατσικής

1

2

3  

4 

 

 

 

     


   

      
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png