Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019
Εκτελεστική Επιτροπή Εκτύπωση
Πρακτικό αριθ. 5/31-03-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 4/14-03-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 3/21-02-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 2/23-01-2014 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 1/15-01-2014 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

2013


Πρακτικό αριθ. 6/23-10-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 5/30-09-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου
.

Πρακτικό αριθ. 4/20-08-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 3/29-07-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 2/29-07-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 1/14-01-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

2012

Πρακτικό αριθ. 2/04-12-2012 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 1/20-07-2012 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


2011


Πρακτικό αριθ. 6/21-12-2011 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 5/09-12-2011 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 4/20-06-2011 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 3/18-04-2011 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 2/15-04-2011 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 1/21-01-2011 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png