17 Φεβρουαρίου 2018
Οικονομική Επιτροπή Εκτύπωση


Πρακτικό αριθ. 33/22-08-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 32/12-08-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 31/07-08-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 30/30-07-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 29/24-07-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 28/17-07-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 27/10-07-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 26/02-07-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 25/30-06-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 24/24-06-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 23/18-06-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 22/10-06-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 21/04-06-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 20/30-05-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 19/12-05-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 18/07-05-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 17/30-04-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 16/17-04-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 15/14-04-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 14/09-04-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 13/04-04-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 12/02-04-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 11/31-03-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 10/24-03-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 09/17-03-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 08/10-03-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 07/21-02-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 06/18-02-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 05/04-02-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 04/29-01-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 03/23-01-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 02/17-01-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 01/10-01-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

2013


Πρακτικό αριθ. 34/30-12-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 33/24-12-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 32/19-12-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 31/13-12-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 30/29-11-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 29/26-11-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 28/21-11-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 27/12-11-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 26/06-11-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 25/31-10-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 24/23-10-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 23/16-10-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 22/10-10-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 21/30-09-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 20/18-09-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 19/06-09-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 18/20-08-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 17/08-08-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 16/19-07-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 15/11-07-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 14/25-06-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 13/19-06-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 12/04-06-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 11/28-05-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 10/20-05-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 9/13-05-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 8/30-04-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 7/16-04-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 6/02-04-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 5/19-03-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 4/28-02-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 3/06-02-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 2/30-01-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 1/21-01-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

2012

Πρακτικό αριθ. 23/31-12-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 22/19-12-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 21/13-12-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 20/05-12-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 19/29-11-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 18/21-11-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 17/24-10-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 16/03-10-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 15/11-09-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 14/07-08-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 13/23-07-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου. 

Πρακτικό αριθ. 12/06-07-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 11/21-06-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 10/30-05-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 9/21-05-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 8/16-05-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 7/25-04-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 6/02-04-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 5/15-03-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 4/02-03-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 3/14-02-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 2/30-01-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 1/10-01-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

2011
Πρακτικό αριθ. 20/22-12-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 19/06-12-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 18/02-12-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 17/28-11-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 16/16-11-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 15/26-10-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 14/06-10-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
.

Πρακτικό αριθ. 13/13-09-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 12/25-08-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 11/11-08-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 10/26-7-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 9/15-7-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 8/24-6-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ.7/8-6-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 6/23-5-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 5/14-5-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 19ης Απριλίου 2011

Πρακτικό 3/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 11ης Απριλίου 2011.

Πρακτικό 2/30-3-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό 1/8-2-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png