Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019
Εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου νερού Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

                                                                                         Μύρινα 21/7/2015 

Στο πλαίσιο του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δεδομένων για Στήριξη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας» το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», εγκαταστάθηκαν σύγχρονοι τηλεμετρικοί σταθμοί παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου νερού στις περιοχές Μύρινα, Ατσική Κοντοπούλι και Νέα Κούταλη, καθώς και ένας μετεωρολογικός σταθμός. Αποτελούν την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία παρακολούθησης, ποιότητας πόσιμου ύδατος και μετεωρολογικών δεδομένων, με μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο ανά 10 λεπτά, οι οποίες στέλνονται ασύρματα στο κέντρο λήψης δεδομένων.

Σκοπός του δικτύου είναι η συνεχόμενη παρακολούθηση και η εγκαθίδρυση συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης της ποιότητας του νερού, ώστε να αποτρέπεται εγκαίρως η διανομή του στους κατοίκους, σε περίπτωση μόλυνσης. Παράλληλα το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού από τους αγρότες, με την εφαρμογή συμβουλευτικής άρδευσης μέσω On-line υποστήριξης του αγροτικού πληθυσμού με χρήση τεχνολογιών καταγραφής σε πραγματικό χρόνο.

Στην περιοχή της Λήμνου θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ψηφιακές εφαρμογές:

A.      Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Λήψης Απόφασης για ύδρευση και άρδευση

B.      Λογισμικό απασφαλμάτωσης και αποθήκευσης πρωτογενών δεδομένων για ύδρευση και άρδευση

C.      Υποσύστημα ηλεκτρονικού μητρώου χρηστών νερού

D.     Εφαρμογή Εδαφικής Διάβρωσης G2 Εδαφικών Πόρων

Οι τελικοί δικαιούχοι του έργου είναι το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Φορέας Λειτουργίας), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png