Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017
Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου για νέα θέση περιπτέρου στην ΤΚ Αγκαρυώνων Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
a_webbaner.gif
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png