Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Εκτύπωση
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Περίληψη Έργου
Προϋπολογισμός
Τεχνική Περιγραφή
Τιμολόγιο Μελέτης

banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png