Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Εκτύπωση
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Περίληψη Έργου
Προϋπολογισμός
Τεχνική Περιγραφή
Τιμολόγιο Μελέτης

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png