Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Εκτύπωση
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

2015Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων αναπλ. μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παλαιολόγου Κυριαζή


2014


2013

 


2012

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημάρχου κ. Αντώνη Χατζηδιαμαντή.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Αντιδημάρχου και μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτη Τσανταρλιώτη.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Αντιδημάρχου και μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Μπουλώτη.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Αντιδημάρχου και μέλους αναπληρωματικού Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευστράτιου Κουκούμη.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Παλαιολόγου Κυριαζή.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Προέδρου ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε και αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Στυλιανού Κουκουλήθρα.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου και μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Mαρινάκη.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Νικόλαου Μοσχάκη.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου και μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Παράσχου Λυριστή.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Bασίλειου Ψυχούδη.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου και μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Δημητρίου Βουλγαράκη.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου, Προέδρου ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου» και μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα. Δέσποινα Κωνστάντιου.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Προέδρου ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου» κ. Κωνσταντίνου Σκούρα.

2011

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημάρχου κ. Αντώνη Χατζηδιαμαντή.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Αντιδημάρχου και μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτη Τσανταρλιώτη.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Αντιδημάρχου και μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Μπουλώτη.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Mαρινάκη.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Παράσχου Λυριστή.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Προέδρου ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε κ. Στυλιανού Κουκουλήθρα.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Δημητρίου Βουλγαράκη.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Bασίλειου Ψυχούδη. 
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου και μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Παναγιώτη Μαυροθαλασσίτη
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Νικόλαου Μοσχάκη
2010

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημάρχου κ. Αντώνη Χατζηδιαμαντή.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Αντιδημάρχου κ. Ευστράτιου Κουκούμη.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Αντιδημάρχου και μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτη Τσανταρλιώτη.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Αντιδημάρχου και μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Μπουλώτη.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Mαρινάκη.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Δέσποινας Κωνστάντιου.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Παράσχου Λυριστή.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Προέδρου ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε κ. Στυλιανού Κουκουλήθρα.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής κ. ΑΘανάσιου Σκαμάγκη.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Δημητρίου Βουλγαράκη.

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png