Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 01/2019 συνεδρίαση της 30/01/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 15/2018 συνεδρίαση της 28/11/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 14/2018 συνεδρίαση της 29/10/2018


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 13/2018 συνεδρίαση της 28/09/2018

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 12/2018 συνεδρίαση της 28/09/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 11/2018 συνεδρίαση της 19/09/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 10/2018 συνεδρίαση της 31/08/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 9/2018 συνεδρίαση της 31/07/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 8/2018 συνεδρίαση της 27/06/2018


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 7/2018 συνεδρίαση της 29/05/2018

Αποφάσιες Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 6/2018 συνεδρίαση της 18/05/2018


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 5/2018 συνεδρίαση της 09/05/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 4/2018 συνεδρίαση της 30/04/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 3/2018 συνεδρίαση της 30/03/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 2/2018 συνεδρίαση της 26/02/2018


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 1/2018 συνεδρίαση της 30/01/2018


Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 18/2017 συνεδρίαση της 29/12/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 17/2017 συνεδρίαση της 22/12/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 16/2017 συνεδρίαση της 28/11/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 15/2017 συνεδρίαση της 28/11/2017


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 14/2017 συνεδρίαση της 13/10/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 13/2017 συνεδρίαση της 03/10/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 12/2017 συνεδρίαση της 18/09/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 11/2017 συνεδρίαση της 30/08/2017Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 10/2017 συνεδρίαση της 30/08/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 09/2017 συνεδρίαση της 31/07/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 08/2017 συνεδρίαση της 06/07/2017Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 07/2017 συνεδρίαση της 30/06/2017


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 06/2017 συνεδρίαση της 29/05/2017
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 05/2017 συνεδρίαση της 28/04/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 04/2017 συνεδρίαση της 29/03/2017


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 03/2017 συνεδρίαση της 05/03/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 02/2017 συνεδρίαση της 24/02/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 01/2017 συνεδρίαση της 17/01/2017
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 17/2016 συνεδρίαση της 14/12/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 16/2016 συνεδρίαση της 14/12/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 15/2016 συνεδρίαση της 10/11/2016Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 14/2016 συνεδρίαση της 10/11/2016


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 13/2016 συνεδρίαση της 05/10/2016


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 12/2016 συνεδρίαση της 14/09/2016Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 11/2016 συνεδρίαση της 26/08/2016


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 10/2016 συνεδρίαση της 19/07/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 09/2016 συνεδρίαση της 11/07/2016


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 08/2016 συνεδρίαση της 15/06/2016


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 07/2016 συνεδρίαση της 30/05/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 06/2016 συνεδρίαση της 28/04/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 05/2016 συνεδρίαση της 25/04/2016Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 04/2016 συνεδρίαση της 30/03/2016


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 03/2016 συνεδρίαση της 26/02/2016


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 02/2016 συνεδρίαση της 29/01/2016
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 01/2016 έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της 14/01/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 23/2015 συνεδρίαση της 29/12/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 22/2015 συνεδρίαση της 21/12/2015

 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 21/2015 συνεδρίαση της 11/12/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 20/2015 συνεδρίαση της 11/12/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 19/2015 συνεδρίαση της 26/11/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 18/2015 συνεδρίαση της 29/10/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 17/2015 συνεδρίαση της 21/10/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 16/2015 συνεδρίαση της 18/10/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 15/2015 συνεδρίαση της 30/09/2015

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 14/2015 συνεδρίαση της 30/09/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 13/2015 συνεδρίαση της 31/08/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 12/2015 συνεδρίαση της 30/07/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 10/2015 συνεδρίαση της 29/06/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 09/2015 συνεδρίαση της 26/05/2015


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 08/2015 συνεδρίαση της 27/04/2015


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 07/2015 συνεδρίαση της 22/04/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 06/2015 συνεδρίαση της 27/03/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 05/2015 συνεδρίαση στις 16/03/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 04/2015 συνεδρίαση στις 24/02/2015
Η αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 03/2015 συνεδρίαση στις 30/01/2015
Η αριθ. 03/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα


Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 02/2015 συνεδρίαση στις 15/01/2015

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 01/2015 συνεδρίαση στις 09/01/2015
 
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 21/2014 συνεδρίαση στις 31/12/2014
Η αριθ. 419/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 20/2014 συνεδρίαση στις 22/12/2014
Η αριθ. 382/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Η αριθ. 412/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 26ο
Η αριθ. 416/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 30ο


Αποφάση Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 19/2014 συνεδρίαση στις 25/11/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 18/2014 συνεδρίαση στις 25/11/2014
Η αριθ. 369/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 17/2014 συνεδρίαση στις 27/10/2014
Η αριθ. 334/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Έγκριση συζήτησης θεμάτων, ως κατεπείγοντα

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 16/2014 συνεδρίαση στις 22/09/2014
Η αριθ. 295/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 296/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 308/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 11ο
Η αριθ. 309/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 12ο
Η αριθ. 310/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 13ο
Η αριθ. 311/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 14ο
Η αριθ. 312/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 15ο
Η αριθ. 313/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 16ο
Η αριθ. 314/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 17ο
Η αριθ. 315/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 18ο
Η αριθ. 316/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 19ο
Η αριθ. 317/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 20ο
Η αριθ. 318/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 21ο
Η αριθ. 319/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 22ο
Η αριθ. 320/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 23ο
Η αριθ. 321/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 24ο
Η αριθ. 322/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 25ο
Η αριθ. 323/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 26ο
Η αριθ. 324/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 27ο
Η αριθ. 325/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 28ο
Η αριθ. 326/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Θέμα 29ο


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 15/2014 συνεδρίαση στις 07/09/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 14/2014 συνεδρίαση στις 29/08/2014
Η αριθ. 272/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 13/2014 συνεδρίαση στις 29/08/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 12/2014 συνεδρίαση στις 31/07/2014
Η αριθ. 230/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 231/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 232/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 233/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 234/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 235/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 236/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 237/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 238/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 239/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 240/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 241/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 242/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 243/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 244/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 245/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 246/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 247/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 248/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 249/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 250/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 251/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 252/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 253/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 254/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 255/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 256/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 257/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 258/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 259/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 260/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 261/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 262/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 263/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο
Η αριθ. 264/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 31ο
Η αριθ. 265/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 32ο
Η αριθ. 266/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 33ο
Η αριθ. 267/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 34ο
Η αριθ. 268/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 35ο
Η αριθ. 269/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 36ο
Η αριθ. 270/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 37ο

Η αριθ. 234/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 11/2014 συνεδρίαση στις 23/07/2014
Η αριθ. 229/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 10/2014 συνεδρίαση στις 30/06/2014
Η αριθ. 207/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 208/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 209/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 210/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 211/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 212/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 213/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 214/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 215/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 216/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 217/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 218/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 219/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 220/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 221/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 222/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 223/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 224/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 225/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 226/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 227/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 228/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 08/2014 συνεδρίαση στις 30/05/2014

Η αριθ. 187/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 188/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 189/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 190/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 191/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 192/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 193/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 194/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 195/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 196/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 197/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 198/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 199/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 200/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 201/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 202/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 07/2014 συνεδρίαση στις 14/04/2014
Η αριθ. 144/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 145/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 146/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 147/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 148/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 149/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 150/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 151/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 152/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 153/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 154/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 155/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 156/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 157/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 158/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 159/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 160/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 161/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 162/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 163/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 164/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 165/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 166/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 167/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 168/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 169/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 170/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 171/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 172/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 173/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 174/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 175/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 176/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 177/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 178/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 179/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 180/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 181/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 182/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 183/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 184/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο
Η αριθ. 185/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 31ο
Η αριθ. 186/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 32ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 06/2014 συνεδρίαση στις 31/03/2014

Η αριθ. 97/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 98/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 99/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 100/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 101/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 102/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 103/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 104/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 105/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 106/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 107/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 108/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 109/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 110/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 111/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 112/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο 
Η αριθ. 113/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 114/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 115/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 116/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 117/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 118/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 119/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο 
Η αριθ. 120/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 121/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 122/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 123/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 124/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 125/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 126/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 127/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 128/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 129/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο 
Η αριθ. 130/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 131/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 132/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο
Η αριθ. 133/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 31ο
Η αριθ. 134/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 32ο
Η αριθ. 135/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 33ο
Η αριθ. 136/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 34ο
Η αριθ. 137/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 35ο 
Η αριθ. 138/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 36ο
Η αριθ. 139/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 37ο
Η αριθ. 140/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 38ο
Η αριθ. 141/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 39ο
Η αριθ. 142/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 40ο 
Η αριθ. 143/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 41ο 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 05/2014 συνεδρίαση στις 17/03/2014
Η αριθ. 91/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων, ως κατεπείγοντα
Η αριθ. 92/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 93/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 94/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 95/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 96/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 04/2014 τακτική συνεδρίαση στις 28/02/2014

Η αριθ. 54/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 55/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 56/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 57/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 58/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 59/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 60/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 61/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 63/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 64/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 65/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 66/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8o
Η αριθ. 67/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 68/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 69/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 70/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 71/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 72/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 73/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 74/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 75/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 76/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 77/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 78/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 79/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 80/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 81/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 82/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 83/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 84/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 85/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 86/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 87/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 88/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο
Η αριθ. 89/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 31ο
Η αριθ. 90/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 32ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 03/2014 τακτική συνεδρίαση στις 14/02/2014
Η αριθ. 53/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα μόνο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 02/2014 τακτική συνεδρίαση στις 31/01/2014
Η αριθ. 02/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 03/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 04/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 05/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 06/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 07/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 08/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 09/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 10/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 11/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 12/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 13/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 14/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 15/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 16/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 17/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 18/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 19/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 20/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 21/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 22/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 23/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 24/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 25/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 26/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 27/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 28/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 29/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 30/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 31/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 32/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 33/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 34/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 35/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 36/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 37/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 38/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 39/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 40/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 41/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 42/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο
Η αριθ. 43/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 31ο
Η αριθ. 44/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 32ο
Η αριθ. 45/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 33ο
Η αριθ. 46/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 34ο
Η αριθ. 47/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 35ο
Η αριθ. 48/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 36ο
Η αριθ. 49/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 37ο
Η αριθ. 50/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 38ο
Η αριθ. 51/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 39ο
Η αριθ. 52/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 40ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 01/2014 τακτική συνεδρίαση στις 10/01/2014
Η αριθ. 01/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα μόνο

2013
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 21/2013 τακτική συνεδρίαση στις 20/12/2013
Η αριθ. 413/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 414/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 415/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 416/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 417/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 418/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 419/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 420/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 421/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 422/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 423/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 424/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 425/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 426/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 427/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 428/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 429/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 430/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 431/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 432/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 433/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 434/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 20/2013 τακτική συνεδρίαση στις 29/11/2013
Η αριθ. 364/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 365/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 366/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 367/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 368/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 369/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 370/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 371/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 372/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 373/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 374/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 375/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 376/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 377/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 378/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 379/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 380/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 381/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 382/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 383/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 384/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 385/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 386/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 387/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 388/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 389/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 390/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 391/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 392/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 393/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 394/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 395/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 396/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 397/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 398/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο
Η αριθ. 399/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 31ο
Η αριθ. 400/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 32ο
Η αριθ. 401/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 33ο
Η αριθ. 402/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 34ο
Η αριθ. 403/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 35ο
Η αριθ. 404/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 36ο
Η αριθ. 405/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 37ο
Η αριθ. 406/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 38ο
Η αριθ. 407/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 39ο
Η αριθ. 408/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 40ο
Η αριθ. 409/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 41ο
Η αριθ. 410/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 42ο
Η αριθ. 411/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 43ο
Η αριθ. 412/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 44ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 19/2013 τακτική συνεδρίαση στις 25/11/2013
Η αριθ. 363/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα μόνο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 18/2013 τακτική συνεδρίαση στις 25/11/2013
Η αριθ. 362/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα μόνο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 17/2013 τακτική συνεδρίαση στις 14/11/2013
Η αριθ. 361/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα μόνο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 16/2013 τακτική συνεδρίαση στις 29/10/2013
Η αριθ. 332/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 333/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 334/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 335/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 336/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 337/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 338/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 339/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 340/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 341/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 342/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 343/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 344/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 345/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 346/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 347/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 348/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 349/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 350/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 351/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 352/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 353/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 354/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 355/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 356/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 357/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 358/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 359/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 360/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 15/2013 τακτική συνεδρίαση στις 30/09/2013
Η αριθ. 296/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 297/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 298/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 299/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 300/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 301/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 302/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 303/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 304/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 305/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 306/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 307/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 308/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 309/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 310/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 311/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 312/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 313/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 314/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 315/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 316/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 317/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 318/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 319/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 320/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 321/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 322/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 323/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 324/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 325/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 326/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 327/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 328/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 329/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 330/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 331/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 14/2013 τακτική συνεδρίαση στις 20/08/2013
Η αριθ. 275/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 276/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 277/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 278/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 279/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 280/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 281/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 282/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 283/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 284/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 285/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 286/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 287/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 288/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 289/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 290/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 291/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 292/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 293/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 294/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 295/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15οΑποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 13/2013 τακτική συνεδρίαση στις 20/08/2013
Η αριθ. 274/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Λήμνου για το οικονομικό έτος 2012.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 12/2013 τακτική συνεδρίαση στις 29/07/2013
Η αριθ. 248/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 249/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 250/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 251/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 252/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 253/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 254/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 255/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 256/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 257/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 258/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 259/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 260/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 261/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 262/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 263/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 264/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 265/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 266/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 267/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 268/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 269/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 270/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 271/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 272/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 273/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 11/2013 ειδική συνεδρίαση στις 14/07/2013
Η αριθ. 247/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2012, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 10/2013 τακτική συνεδρίαση στις 25/06/2013
Η αριθ. 195/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 196/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 197/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 198/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 199/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 200/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 201/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 202/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 203/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 204/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 205/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 206/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 207/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 208/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 209/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 210/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 211/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 212/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 213/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 214/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 215/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 216/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 217/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 218/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 219/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 220/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 221/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 222/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 223/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 224/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 225/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 226/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο
Η αριθ. 227/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 31ο
Η αριθ. 228/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 32ο
Η αριθ. 229/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 33ο
Η αριθ. 230/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 34ο
Η αριθ. 231/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 35ο
Η αριθ. 232/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 36ο
Η αριθ. 233/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 37ο
Η αριθ. 234/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 38ο
Η αριθ. 235/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 39ο
Η αριθ. 236/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 40ο
Η αριθ. 237/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 41ο
Η αριθ. 238/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 42ο
Η αριθ. 239/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 43ο
Η αριθ. 240/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 44ο
Η αριθ. 241/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 45ο
Η αριθ. 242/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 46ο
Η αριθ. 243/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 47ο
Η αριθ. 244/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 48ο
Η αριθ. 245/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 49ο
Η αριθ. 246/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 50ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 09/2013 τακτική συνεδρίαση στις 28/05/2013
Η αριθ. 151/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 152/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 153/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 154/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 155/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 156/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 157/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 158/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 159/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 160/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 161/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 162/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 163/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 164/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 165/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 166/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 167/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 168/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 169/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 170/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 171/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 172/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 173/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 174/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 175/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 176/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 177/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 178/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 179/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 180/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 181/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 182/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 183/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 184/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 185/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο
Η αριθ. 186/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 31ο
Η αριθ. 187/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 32ο
Η αριθ. 188/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 33ο
Η αριθ. 189/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 34ο
Η αριθ. 190/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 35ο
Η αριθ. 191/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 36ο
Η αριθ. 192/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 37ο
Η αριθ. 193/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 38ο
Η αριθ. 194/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 39ο


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 08/2013 τακτική συνεδρίαση στις 15/04/2013
Η αριθ. 116/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 117/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 118/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 119/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 120/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 121/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 122/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 123/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 124/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 125/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 126/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 127/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 128/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 129/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 130/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 131/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 132/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 133/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 134/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 135/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 136/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 137/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 138/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 139/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 140/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 141/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 142/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 143/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 144/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 145/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 146/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 147/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 148/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο
Η αριθ. 149/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 31ο
Η αριθ. 150/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 32ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 07/2013 τακτική συνεδρίαση στις 15/04/2013
Η αριθ. 115/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα : Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 06/2013 τακτική συνεδρίαση στις 15/03/2013
Η αριθ. 84/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου -  Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 85/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 86/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 87/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 88/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 89/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 90/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 91/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 92/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 93/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 94/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 95/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 96/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 97/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 98/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 99/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 100/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 101/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 102/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 103/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 104/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 105/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 106/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 107/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 108/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 109/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 110/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 111/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 112/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 113/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 114/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 05/2013 τακτική συνεδρίαση στις 25/02/2013
Η αριθ. 41/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 42/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 43/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 44/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 45/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 46/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 47/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 48/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 49/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 50/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 51/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 52/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 53/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 54/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 55/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 56/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 57/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 58/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 59/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 60/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 61/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 62/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 63/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 64/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 65/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 66/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 67/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 68/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 69/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 70/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 71/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 72/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 73/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 74/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο
Η αριθ. 75/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 31ο
Η αριθ. 76/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 32ο
Η αριθ. 77/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 33ο
Η αριθ. 78/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 34ο
Η αριθ. 79/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 35ο
Η αριθ. 80/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 36ο
Η αριθ. 81/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 37ο
Η αριθ. 82/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 38ο
Η αριθ. 83/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 39ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 04/2013 τακτική συνεδρίαση στις 18/02/2013
Η αριθ. 40/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα: Συζήτηση και ανάληψη πρωτοβουλιών για θέματα που απασχολούν τη Λήμνο.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 03/2013 τακτική συνεδρίαση στις 28/01/2013
Η αριθ. 05/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 06/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 07/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 08/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 09/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 10/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 11/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 12/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 13/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 14/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 15/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 16/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 17/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 18/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 19/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 20/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 21/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 22/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 23/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 24/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 25/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 26/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 27/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 28/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 29/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 30/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 31/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 32/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 33/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 34/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 35/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 36/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 37/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 38/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 39/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 02/2013 τακτική συνεδρίαση στις 10/01/2013
Η αριθ. 04/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  - Θέμα: Ολική και μερική ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης, οικονομικού έτους 2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01/06-01-2013 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

Θέμα 1ο : Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Θέμα 2ο : Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα 3ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 17/2012 τακτική συνεδρίαση στις 17/12/2012
Η αριθ. 368/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 369/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 370/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 371/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 372/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 373/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 374/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 375/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 376/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 377/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 378/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 379/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 380/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 381/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 382/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 383/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 384/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο

Αποφάσεις Δημοτκού Συμβουλίου κατά την 16/2012 τακτική συνεδρίαση στις 10/12/2012
Η αριθ. 367/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Αποφάσεις Δημοτκού Συμβουλίου κατά την 15/2012 τακτική συνεδρίαση στις 10/12/2012
Η αριθ. 360/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 361/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 362/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 363/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 364/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 365/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 366/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 14/2012 τακτική συνεδρίαση στις 26/11/2012
Η αριθ. 325/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 326/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 327/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 328/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 329/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 330/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 331/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 332/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 333/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 334/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 335/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 336/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 337/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 338/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 339/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 340/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 341/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 342/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 343/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 344/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 345/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 346/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 347/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 348/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 349/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 350/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 351/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 352/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 353/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 354/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 355/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 356/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο
Η αριθ. 357/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 31ο
Η αριθ. 358/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 32ο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 13/2012 ειδική συνεδρίαση στις 18/11/2012
Η αριθ. 324/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2011, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 12/2012 τακτική συνεδρίαση στις 22/10/2012
Η αριθ. 291/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 292/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 293/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 294/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 295/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 296/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 297/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 298/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 299/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 300/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 301/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 302/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 303/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 304/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 305/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 306/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 307/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου -  Θέμα 15ο
Η αριθ. 308/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 309/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 310/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 311/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 312/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 313/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 314/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 315/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 316/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 317/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 318/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 319/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 320/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 321/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο
Η αριθ. 322/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο
Η αριθ. 323/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 31ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 11/2012 τακτική συνεδρίαση στις 17/09/2012
Η αριθ. 279/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 280/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 281/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 282/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 283/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 284/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 285/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 286/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 287/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 288/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 289/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 290/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 10/2012 τακτική συνεδρίαση στις 27/08/2012
Η αριθ. 251/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 252/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 253/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 254/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 255/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 256/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 257/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 258/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 259/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 260/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 261/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 262/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 263/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 264/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 265/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 266/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 267/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 268/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 269/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 270/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 271/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 272/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 273/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 274/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο 
Η αριθ. 275/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο 
Η αριθ. 276/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο 
Η αριθ. 277/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 278/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο   

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 09/2012 τακτική συνεδρίαση στις 30/07/2012
Η αριθ. 220/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 221/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 222/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 223/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 224/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 225/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 226/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 227/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 228/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 229/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 230/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 231/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 232/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 233/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 234/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 235/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 236/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 237/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 238/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 239/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 240/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 241/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 242/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 243/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 244/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 245/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 246/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 247/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 248/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 249/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 250/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 08/2012 τακτική συνεδρίαση στις 02/07/2012
Η αριθ. 200/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 201/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 202/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 203/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 204/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 205/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 206/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 207/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 208/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 209/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 210/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 211/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 212/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 213/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 214/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 215/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 216/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 217/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 218/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 219/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 07/2012 τακτική συνεδρίαση στις 25/06/2012
Η αριθ.175/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ.176/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ.177/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ.178/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ.179/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ.180/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ.181/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ.182/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ.183/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ.184/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ.185/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ.186/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ.187/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ.188/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ.189/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ.190/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ.191/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ.192/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ.193/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - θέμα 14ο
Η αριθ.194/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - θέμα 15ο
Η αριθ.195/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - θέμα 16ο
Η αριθ.196/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - θέμα 17ο
Η αριθ.197/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - θέμα 18ο
Η αριθ.198/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - θέμα 19ο
Η αριθ.199/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - θέμα 20ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 06/2012 τακτική συνεδρίαση στις 18/05/2012
Η αριθ. 143/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 144/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 145/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 146/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 147/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 148/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 149/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  - Θέμα 4ο 
Η αριθ. 150/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 151/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 152/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 153/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 154/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  - Θέμα 9ο
Η αριθ. 155/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 156/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 157/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 158/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 159/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 160/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 161/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  - Θέμα 16ο
Η αριθ. 162/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  - Θέμα 17ο
Η αριθ. 163/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 164/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου -  Θέμα 19ο
Η αριθ. 165/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  - Θέμα 20ο
Η αριθ. 166/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  - Θέμα 21ο
Η αριθ. 167/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου -  Θέμα 22ο
Η αριθ. 168/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  - Θέμα 23ο
Η αριθ. 169/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου -  Θέμα 24ο
Η αριθ. 170/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου -  Θέμα 25ο
Η αριθ. 171/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου -  Θέμα 26ο
Η αριθ. 172/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 173/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 174/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 05/2012 τακτική συνεδρίαση στις 30/04/2012
Η αριθ. 114/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 115/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 116/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 117/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 118/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 119/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 120/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 121/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 122/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 123/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 124/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο

Η αριθ. 125/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 126/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 127/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 128/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 129/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 130/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 131/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 132/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 133/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 134/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 135/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 136/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 137/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 138/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 139/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 140/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 141/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 142/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 04/2012 τακτική συνεδρίαση στις 26/03/2012
Η αριθ. 83/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 84/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 85/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 86/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 88/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 2ο
Η αριθ. 89/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 3ο
Η αριθ. 90/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 4ο
Η αριθ. 91/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 5ο
Η αριθ. 92/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 6ο
Η αριθ. 93/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 7ο
Η αριθ. 94/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 8ο
Η αριθ. 95/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 9ο
Η αριθ. 96/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 10ο
Η αριθ. 97/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 11ο
Η αριθ. 98/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 12o
Η αριθ. 99/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 13ο
Η αριθ. 100/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 14ο
Η αριθ. 101/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 15ο
Η αριθ. 102/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 16ο
Η αριθ. 103/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 17o
Η αριθ. 104/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 18ο
Η αριθ. 105/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 19ο
Η αριθ. 106/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 107/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 21ο
Η αριθ. 108/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Θέμα 22ο
Η αριθ. 109/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 110/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 111/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 112/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 113/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27οΑποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 03/2012 τακτική συνεδρίαση στις 02/03/2012
Η αριθ. 53/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 54/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 55/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 56/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 57/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 58/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 59/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 60/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 61/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 62/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 63/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 64/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 65/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 66/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 67/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 68/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 69/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 70/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12o
Η αριθ. 71/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 72/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 73/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 74/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 75/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17o
Η αριθ. 76/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 77/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 78/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 79/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 80/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 81/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 82/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 02/2012 τακτική συνεδρίαση στις 06/02/2012
Η αριθ. 14/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 15/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 16/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 17/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 18/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 19/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 20/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 21/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 22/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 23/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 24/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο 
Η αριθ. 25/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 26/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 27/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 28/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 29/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 30/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 31/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 32/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 33/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 34/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15o
Η αριθ. 35/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 36/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 37/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 38/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 39/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20o
Η αριθ. 40/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 41/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 42/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 43/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 44/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 45/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 46/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 47/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο
Η αριθ. 48/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 29o
Η αριθ. 49/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 30ο
Η αριθ. 50/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 31ο
Η αριθ. 51/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 32ο
Η αριθ. 52/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 33ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 01/2012 τακτική συνεδρίαση στις 18/01/2012
Η αριθ. 01/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 02/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 03/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 04/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 05/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 06/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 07/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 08/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 09/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 10/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 11/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 12/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 13/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο

2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 23/2011 τακτική συνεδρίαση στις 28/12/2011
Η αριθ. 429/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών του Δήμου Λήμνου, οικονομικού Έτους 2012.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 22/2011 τακτική συνεδρίαση στις 28/12/2011
Η αριθ. 408/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου -
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 409/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 410/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 411/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 412/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 413/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 414/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 415/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 416/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 417/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 418/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 419/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 420/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 421/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 422/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 423/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 424/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 425/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 426/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 427/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 428/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15o

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 21/2011 τακτική συνεδρίαση στις 16/12/2011
Η αριθ. 387/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 388/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 389/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 390/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 391/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 392/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 393/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 394/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 395/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 396/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 397/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 398/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 399/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 400/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 401/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 402/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 403/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 404/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 405/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 406/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15o
Η αριθ. 407/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16o

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 20/2011 τακτική συνεδρίαση στις 28/11/2011
Η αριθ. 356/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων  εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 357/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 358/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 359/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 360/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 361/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 362/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 363/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 364/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 365/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 366/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 367/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 368/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 369/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 370/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 371/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 372/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 373/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 374/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 375/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 376/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 377/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 378/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 379/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο
Η αριθ. 380/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 22ο
Η αριθ. 381/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 23ο
Η αριθ. 382/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 24ο
Η αριθ. 383/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 25ο
Η αριθ. 384/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 26ο
Η αριθ. 385/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 27ο
Η αριθ. 386/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 28ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 19/2011 τακτική συνεδρίαση στις 31/10/2011
Η αριθ. 341/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων  εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 342/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 343/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο
Η αριθ. 344/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
για την “Εξέταση τελών καθαριότητας και φωτισμού.
- Θέμα 2ο
Η αριθ. 345/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
για την “Εξέταση τέλους ακίνητης περιουσίας και συντελεστή τέλους.” - Θέμα 3ο  
Η αριθ. 346/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
για την “Εξέταση δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.” -
Θέμα 4ο

Η αριθ. 347/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 348/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 349/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 350/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 351/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 352/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 353/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 354/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 355/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 18/2011 τακτική συνεδρίαση στις 24/10/2011
Η αριθ. 317/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση συζήτησης θεμάτων  εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 318/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 319/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
Η αριθ. 320/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - θέμα 1ο
Η αριθ. 321/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 2ο
Η αριθ. 322/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 3ο
Η αριθ. 323/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 4ο
Η αριθ. 324/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 5ο
Η αριθ. 325/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 6ο
Η αριθ. 326/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 7ο
Η αριθ. 327/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 8ο
Η αριθ. 328/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 9ο
Η αριθ. 329/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 10ο
Η αριθ. 330/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 11ο
Η αριθ. 331/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 12ο
Η αριθ. 332/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 13ο
Η αριθ. 333/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 14ο
Η αριθ. 334/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 15ο
Η αριθ. 335/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 16ο
Η αριθ. 336/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 17ο
Η αριθ. 337/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 18ο
Η αριθ. 338/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 19ο
Η αριθ. 339/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 20ο
Η αριθ. 340/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Θέμα 21ο


Η αριθ.285/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την "Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου".


Πίνακας αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 15/2011 τακτική συνεδρίαση στις 23/08/2011

Η αριθ. 269/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την "Επανεξέταση αιτήματος κ.κ. Σύννεφου Σοφίας & Χατζηπαλούση Μαγδαληνής"

Η αριθ. 228/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, "για την μη καταβολή τόκων υπερημερίας στους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς της 88 ΣΔ".


Πίνακας αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 09/2011 τακτική συνεδρίαση στις 19/05/2011.

4/3/2011: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 58/2011 περί αύξησης ποσοστού εισφοράς υπέρ του Δήμου για την έκδοση Οικοδομικών αδειών.

15/2/2011:Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου κατά την 3/2011 συνεδρίαση στις 7 Φεβρουαρίου 2011.

Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου κατά την 2/2011 κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 20 Ιανουαρίου 2011.

Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου κατά την 1/2011 συνεδρίαση στις 14 Ιανουαρίου 2011.

Το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική πύλη του προγράμματος "Διαύγεια" 
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_limnou/find/ypogid:14792/from:0/limit:10


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png