Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017
Προκήρυξη Υποέργου 2 Κέντρου Ενημέρωσης Ρουσσοπουλίου Εκτύπωση
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για το Υποέργο 2: «Προθήκες και λοιπές κατασκευές» του Έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ– ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ»

Προκήρυξη

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png