Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017
Προκήρυξη Υποέργου 2 Κέντρου Ενημέρωσης Ρουσσοπουλίου Εκτύπωση
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για το Υποέργο 2: «Προθήκες και λοιπές κατασκευές» του Έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ– ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ»

Προκήρυξη

banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
a_webbaner.gif
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png