20 Ιουλίου 2019
Ανακοίνωση για απογραφή σημείων υδροληψίας & άδεια χρήσης νερού Εκτύπωση
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λήμνου σας ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) για γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές συνεχίζουν να γίνονται στο Δήμο Λήμνου στο αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος ή στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων έως 31/12/2014 χωρίς την επιβολή προστίμου. 
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δηλαδή από 1-1-2015 και μετά, οι αιτήσεις εγγραφής του σημείου υδροληψίας στο ΕΜΣΥ, θα γίνονται με την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου. 
Όσοι υπέβαλαν ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο για εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (πηγής ή πηγαδιού ή γεώτρησης) στο ΕΜΣΥ και δηλώνουν αυτά ως ενεργά, δηλαδή τα χρησιμοποιούν συνεχώς ή τα χρησιμοποιούν περιοδικά ή πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουν, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας – Π.Ε. Λήμνου (στο πρώην Επαρχείο) για να τους χορηγηθεί άδεια χρήσης νερού.
Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά την διευκρίνιση ότι, όλες οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στον Δήμο από την 1η Φεβρουαρίου 2014 και μετά, αφορούν μόνο στην εγγραφή του Υδροληπτικού σημείου στο ΕΜΣΥ και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης νερού.

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png