Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019
Κοινωνικές Υπηρεσίες Εκτύπωση

1) Κέντρο Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μία νεοσύστατη  κοινωνική δομή για τη παροχή βασικών αγαθών. Η λειτουργία του ξεκίνησε στις 22 Μαΐου 2017 με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και  τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Επίσης στο Κέντρο Κοινότητας υπάγεται και Παράρτημα Ρομά με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζει υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές. Το Παράρτημα αναπτύσσει διαδικασίες συνεργασίας οι οποίες αποβλέπουν στην επίτευξη της συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ συναφών δράσεων και υπηρεσιών καθώς και την δημιουργία δικτύων με φορείς οι οποίοι:

· Έχουν ως αντικείμενο υπηρεσία/υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα που αφορούν τους Ρομά.

· Υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο

Το Κέντρο Κοινότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ την ΠΠ 2014-2020 κ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ.α.

2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κλπ.

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

3. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.


Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.)

Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας.

Με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω, οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας βασίζονται:

1.      στην εξατομικευμένη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη ή/και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή

2.      στη σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων

3.      στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία

4.      Στη δημιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.

 

Συντονίστρια – Κοινωνική Λειτουργός Αδαμάκη Μαρία

Διοικητική Υπάλληλος Διαμάντη Ελισσάβετ

Ψυχολόγος  Κυριαζίδου Σωτηρία

Παιδαγωγός Τεστεμπασίδου Ιωάννα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές της δομής (αιτήσεις ΚΕΑ, ΤΕΒΑ κτλ) απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση  

Λεωφόρος Δημοκρατίας 65 (Είσοδος παρκινγκ Σούμπρας)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2254029110

Email: kentrokoinotitas.dlimnou@gmail.com

Ενημερωτικό βίντεο για τα Κέντρα Κοινότητας

FACEBOOK ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

2) Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, ο Δήμος Λήμνου έθεσε σε λειτουργία από τις 2 Ιουνίου 2017 το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση των κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων ομάδων.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει, στους κατοίκους του Δήμου Λήμνου δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες, τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και την κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο διανέμει, σε τακτική βάση, σε άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται και από τις δύο Δομές είναι εντελώς δωρεάν και απευθύνονται σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στελεχώνεται από ένα Φαρμακοποιό και έναν Κοινωνικό Λειτουργό και το Κοινωνικό Παντοπωλείο από ένα Διοικητικό υπάλληλο και ένα Βοηθητικό Προσωπικό.

Η λειτουργία των παραπάνω Δομών βασίζεται κατά κύριο λόγο σε χορηγίες ιδιωτών και καταστημάτων που είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και επιθυμούν να συνδράμουν στην επίτευξη του απώτερου στόχου.

Η συλλογή και διάθεση των προϊόντων πραγματοποιείται καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) στο κτίριο όπου στεγάζονται οι δυο αυτές δομές επί της οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας 65 (είσοδος Παρκινγκ Σούμπρας) κατά τις ώρες 8:00-14:30.

Κάθε προσφορά σας, όσο μικρή και αν είναι, μπορεί να προσφέρει μεγάλη ανακούφιση σε ένα συμπολίτη μας που αδυνατεί να πληρώσει με ίδιους πόρους τα φάρμακά του ή την καθημερινή του τροφή. Στηρίξτε τη προσπάθεια μας και δείξτε αλληλεγγύη έμπρακτα στους δύσκολους καιρούς που διανύει η χώρα μας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2254029111

E-mail επικοινωνίας: 

Κοινωνικό Φαρμακείο: '); //--> Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε " target="_blank"> Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε  

Κοινωνικό Παντοπωλείο: '); //--> Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε " target="_blank"> Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε


3) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Το Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λήμνου  λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2014  στην Τοπική Κοινότητα Καμινίων του ∆ήµου Λήμνου, στεγάζεται στο κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου των Καμινίων και πληροί τις προδιαγραφές στελέχωσης και κτιριακών προδιαγραφών για την προσβασιμότητα και τις διευκολύνσεις για τα ΑΜΕΑ.

Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός επισήμων αργιών με ωράριο από 07:00 έως 15:00 καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ). Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν κατ’ ελάχιστο στην ανάπαυση και αναψυχή των άμεσα ωφελουμένων, καθώς και στη σίτισή τους.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τo Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λήμνου στους δυνητικά ωφελούμενους θα αφορούν στους ακόλουθους τομείς και ειδικότητες:

1.    Νοσηλευτική φροντίδα

2.    Φροντίδα κοινωνικών φροντιστών

3.    Φροντίδα από βοηθητικό προσωπικό

4.    Υπηρεσίες οδηγού

5.    Δράσεις δικτύωσης

Περισσότερες πληροφορίες 

4) Κέντρο Πρόληψης Λήμνου "Πολιόχνη"

Τηλ. 22540 22751

 

Fax 22540 22673

 

e-mail:   Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα καθώς όλο και περισσότεροι νέοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με νόμιμες και παράνομες ουσίες σε όλο και μικρότερες ηλικίες είτε για να πειραματιστούν, είτε σε μια πιο συχνή βάση. 
Το Κέντρο Πρόληψης Λήμνου  ¨Πολιόχνη¨ λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2006 είναι ένα από τα 71 Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ως αναγνωρισμένοι από το κράτος φορείς για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. 
Σκοπός του Κέντρου είναι η πρωτογενής πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και η προαγωγή της πνευματικής, σωματικής και ψυχικής υγείας του ευρύτερου πληθυσμού.

Το Κέντρο απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό σε άτομα και κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν άμεση σχέση με τη χρήση ουσιών και παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε οποιoνδήποτε ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με το Κέντρο.

Το σκεπτικό των δράσεων μας είναι να ενισχυθούν τα βασικά πλαίσια που συμβάλλουν στην  διαμόρφωση της προσωπικότητας και την κοινωνικοποίηση ενός ατόμου, δηλαδή το σχολείο, η οικογένεια και η κοινότητα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν στο περιβάλλον του οι συνθήκες που προάγουν υγιείς και υπεύθυνες συμπεριφορές.

5) Βοήθεια στο σπίτι
Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας, που απευθύνεται σε ηλικιωμένα μοναχικά άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα λόγω προσωρινών ή χρόνιων προβλημάτων υγείας.Παράλληλα απευθύνεται σε άτομα με κινητικές δυσκολίες και με ειδικές ανάγκες(αναπηρία-νοητική στέρηση) και σε άτομα χωρίς οικονομικούς πόρους.
Το πρόγραμμα βοηθά τους εξυπηρετούμενους να έχουν μια αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση και να παραμένουν στο φυσικό και οικογενειακό περιβάλλον τους αποφεύγοντας τη χρήση ιδρυματικής φροντίδας.

6) Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λήμνου
Τηλέφωνο επικοινωνίας:22540-82085

7) Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - παράρτημα Λήμνου

8) Σύλλογος Τριτέκνων Λήμνου "Αγία Τριάς"
Ιστότοπος: http://triteknoilimnou.blogspot.gr/
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τριτέκνων Λήμνου απαρτίζεται από τους:

1. Πρόεδρος: Ανδρέου Παναγιώτα – Κοντιάς τηλ: 6979628185
2. Αντιπρόεδρος: Λυριτσής Παράσχος – Κοντοπούλι τηλ: 6979986183
3. Γραμματέας: Πάτερ Νεκτάριος Μπουλιτσάκης – Κοντιάς τηλ: 6972205319
4. Ταμίας: Τσίκοβα Μαρίνα – Μούδρος τηλ: 6972645204
5. Μέλος: Τριανταφύλλου Ειρήνη - Πορτιανού τηλ:6978156596
6. Μέλος: Μιχαλακούδης Χρήστος - Κοντοπούλι τηλ: 6986742998
7. Μέλος: Βαφειάδης Γιάννης - Ατσική τηλ: 6981634099

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png