Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019
Άλλοι Φορείς Εκτύπωση

1) Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.)

2) Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση ΛΗΜΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (Α.Μ.Κ.Ε.)

3) Ανώνυμη Εταιρία με την Επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ Α.Ε

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι οι:

1. κ. Σκαφίδας Γεώργιος

2. κ. Σακαρίκος Γεώργιος

3. κ. Ποντίκας Ιωάννης

4. κ. Γιαννάκαρος Νικόλαος

5. κ. Σαρδιανός Αθανάσιος

6. κ. Καράμαλης Ιωάννης

7. κ. Αικατερίνης Ιωάννης

8. κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

9. κ. Τριανταφύλλου Παλαιολόγος 

10. κ. Βασίλειος Κριθαρέλλης 

11. κ. Μυρτζανής Χρυσόστομος

Οι ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών (πενήντα εννέα χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων μετοχών (59.094) του Δήμου Λήμνου.

 


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png