Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019
Ν.Π.Δ.Δ Εκτύπωση

1) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης - Πολιτισμού - Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» , στο οποίο συγχωνεύτηκαν τα κάτωθι Ν.Π.Δ.Δ:

α) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μύρινας (ΑΟΔΜ)
β) «Δημοτική Φιλαρμονική Μύρινας Λήμνου»
γ) Μουσείο Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και βιβλίου
δ) Πινακοθήκη Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης του Δήμου Νέας Κούταλης του Νομού Λέσβου
ε) Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας του Δήμου Νέας Κούταλης του Νομού Λέσβου


Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ

1.Μαρινάκης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Πανταζή Σαράντη Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
2. Γαροφαλλίδης Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Σακαρίκο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
3. Μοσχάκης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Μπούμπουρα Χαράλαμπο Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
4. Μπουλώτης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον Κριθαρέλλη Βασίλειο Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφίας)
5.Ετμεκτσόγλου Φωτεινή Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρώτρια της την Γεώργα Ελεωνόρα Δημοτική Σύμβουλο (μειοψηφίας).
6. Τριάντος Αριστείδης εκπρόσωπος αθλητικού Σωματείου μέλος της ΕΠΣ με αναπληρωτή του την Χιώτη Ζωή κάτοικο με εμπειρία στον τομέα πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης, αθλητισμού.
7. Σούμα - Βλάχου Ρουμπίνη κάτοικος με εμπειρία στον τομέα πολιτισμού με αναπληρώτρια της την Παπάμαλη Δήμητρα κάτοικο με εμπειρία στον τομέα πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης, αθλητισμού.
8. Ρούφου – Παπάμαλη Ελένη κάτοικος με εμπειρία στον τομέα πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης, αθλητισμού με αναπληρώτριά της την Κουζίνα Ελένη κάτοικο με εμπειρία στον τομέα πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης, αθλητισμού.
9. Εγγλέζου Δήμητρα κάτοικος με εμπειρία στον τομέα πολιτισμού με αναπληρωτή της τον Τζάνερο Αθανάσιο κάτοικο με εμπειρία στον τομέα πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης, αθλητισμού.
10. Παλαιολόγου Ευαγγελία κάτοικος με εμπειρία στον τομέα πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης, αθλητισμού με αναπληρώτρια της την Μακρή Χρυσούλα κάτοικο με εμπειρία στον τομέα πολιτισμού.
11.Αθηνά Τζαννέτου Γιαρμαδούρου κάτοικος με εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και του πολιτισμού με αναπληρωτή του την Χιώτη Ευαγγελία κάτοικο με εμπειρία στον τομέα πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης, αθλητισμού.

Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Μαρινάκης και Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Γαροφαλλίδης.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

2) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου» 


Τακτικά Μέλη:

1. Μαρινάκης Δημήτριος, Δήμαρχος 

2. Σακαρίκος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) 

3. Κυριαζής Παλαιολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) 

4. Λυριστής Παράσχος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) 

5. Βλαττάς Άγγελος – Λαμπρινός, Δ/ντής Δημοτικού Σχολείου Κοντοπουλίου 

6. Αβράμης Φώτιος, Δ/ντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας 

7. Καλλιονίδης Ιωάννης, Δάσκαλος - κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 

8. Κουκουλήθρα Βαρβάρα, Νηπιαγωγός - κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 

9. Κωνσταντάκης Νομικός, Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων 

Αναπληρωματικά μέλη:

---

Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου» είναι ο Δήμαρχος κ. Μαρινάκης Δημήτριος και Αντιπρόεδρος ο Αντιδήμαρχος κ. Σακαρίκος Γεώργιος. 

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. 

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

3) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου»

Τακτικά Μέλη:

1. Μαρινάκης Δημήτριος, Δήμαρχος 

2. Γεωργά Ελεονώρα, Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας) 

3. Φωτοπούλου Χαριτίνη, Δ/ντρια Γυμνασίου Λιβαδοχωρίου - κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 

4. Πολυμένη Ελένη, Δ/ντρια Γυμνασίου Μούδρου - κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 

5. Πορφύρης Χαράλαμπος, Δ/ντής ΕΠΑΛ Μούδρου - κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 

6. Βουλαλάς Ευστράτιος, κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 

7. Ρόκκος Εμμανουήλ, Δ/ντής Γυμνασίου Μύρινας - κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 

8. Τζαννή Βασιλική, Δ/ντρια ΓΕΛ Μύρινας 

9. Καραγιάννης Στυλιανός, Δ/ντής Γενικού Λυκείου Μούδρου 

10. Χρυσοχού Ρήγας, εκπρόσωπος ένωσης γονέων 

11. Δαστερίδου Χανδρούλα, εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας

 


Αναπληρωματικά μέλη:

-

Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου είναι ο Δήμαρχος κ. Μαρινάκης Δημήτριος και Αντιπρόεδρος η Δ/ντρια του ΓΕΛ Μύρινας κ. Τζανή Βασιλική.

Την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο. 4) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου»

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ

1. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή της τον Πανταζή Σαράντη Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).

2. Παπαλιάς Αντώνιος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Σκαφίδα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).

3. Παλατιανός Νεκτάριος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Μπούμπουρα Χαράλαμπο Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).

4. Κυριαζής Παλαιολόγος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον Κατσιγιαννόπουλο Κωνσταντίνο ιατρό - κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής προστασίας.

5. Σαλαμουσά Μαρία Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρώτρια της την Πάτρα Χούλη δημότισσα – κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής προστασίας.

6. Τασούλα Μοσχάκη - κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής προστασίας με αναπληρωτή του την Ζολώτα Βλοτίνα- κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής προστασίας.

7. Ματζάρη Κυριακή κοινωνική λειτουργός – κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της Κοινωνικής προστασίας με αναπληρώτρια της την Χιώτη Ευαγγελία νοσηλεύτρια -κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής προστασίας.

8. Ζίχναλη Κρεμμύδα Ειρήνη - κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής προστασίας με αναπληρώτρια της την Ρούφου – Παπάμαλη Ελένη κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής προστασίας.

9. Σοφία Μαρμαρά, κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής προστασίας με αναπληρώτρια της την Κουζίνα Ελένη δημότισσα και κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής προστασίας. 


5) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λήμνου»
Μέλη του διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λήμνου:

Τακτικά Μέλη

1. Δαλαβίτσος Χαράλαμπος, πρόεδρος
2. Αμδίτης Χρήστος 
3. Καλαθάς Β.Νικόλαος 
4. Μαμουζέλος Στυλιανός
5. Ελευθεράκης Θεόδωρος 

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Μοσχοβάκης Ιωάννης Πρόεδρος Τ.Κ. Νέας Κούταλης
2. Κουκουνάρης Θεόδωρος
3. Τσίκοβας Ανδρέας
4. Παχύς Αναστάσιος
5. Βλάχος Δημήτριος

Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει επίσης ο προϊστάμενος (Λιμενάρχης) της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου και 3 μέλη από τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου.


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png