Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019
Υποχρεωτική δήλωση σημείων υδροληψίας Εκτύπωση
02.04.2014

Οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας (πηγαδιών – γεωτρήσεων – ιδιόκτητων πηγών) που δεν τα έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα,  θα πρέπει υποχρεωτικά να τα δηλώσουν μέχρι τις 15 Μαΐου 2014 στον Δήμο προκειμένου να καταγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αριθ.1450026/10.01.2014.


Η Δήλωση αφορά  τόσο τα ενεργά σημεία υδροληψίας όσο και τα ανενεργά, δηλαδή αυτά που δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρούν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ακόμα και ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών,  ενώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 υποχρεούνται να έχουν προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης νερού.


Επίσης η υποχρέωση της δήλωσης αφορά και τους ιδιοκτήτες ή χρήστες πηγαδιών – γεωτρήσεων – πηγών είτε είναι ενεργές είτε όχι και των οποίων η διάνοιξη έγινε με άδεια που εκδόθηκε πριν τις 20-12-2005  και δεν έχουν δηλωθεί μέχρι την 14-1-2014,   ανεξάρτητα αν  η άδεια τους χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή  όχι.


Η αίτηση για την εγγραφή στο ΕΜΣΥ είναι πολύ απλή, καθώς αυτό που απαιτείται είναι η κατάθεση μίας μόνο αίτησης-δήλωσης με την συμπλήρωση των στοιχείων  σε ειδικό έντυπο, που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από τις παρακάτω αναφερόμενες  υπηρεσίες του Δήμου ή να εκτυπώσουν  από το
site του Δήμου Λήμνου, χωρίς να απαιτούνται  επιπλέον  δικαιολογητικά.


Μετά την κατάθεση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν από το γραφείο υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Μύρινα Λήμνου (Παπουτσίδειο κτήριο - 1ος όροφος - γραφείο 02), το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής και το οποίο αποτελεί  απαραίτητο δικαιολογητικό  για την έκδοση άδειας χρήσης νερού.


Εκτός του προαναφερθέντος η δήλωση είναι δεσμευτική καθώς αν  δεν γίνει, δεν θα είναι δυνατή η σύνταξη συμβολαίων του ακινήτου εντός του οποίου βρίσκεται το σημείο υδροληψίας.


Οι αιτήσεις & δηλώσεις για την Δ.Ε, Μύρινας μπορούν να κατατίθενται στην Δνση Περιβάλλοντος  του Δήμου (Παπουτσίδειο κτήριο- 1ος όροφος - γραφείο 01) και για τις λοιπές Δημοτικές Ενότητες στα πρώην Δημαρχεία καθώς και στο ΚΕΠ Κοντοπουλίου.


Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δήμου Λήμνου

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png