Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019
Έργα στα αλιευτικά καταφύγια Κοντιά και Νέας Κούταλης Εκτύπωση

09.01.2014

Μετά από μακροχρόνια και επίπονη προσπάθεια ολοκλήρωσης των τεχνικών μελετών και συνεχή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των αλιευτικών καταφυγίων Ν. Κούταλης και Κοντιά ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται για την ένταξη και του αλιευτικού καταφυγίου του Άγιου Ερμολάου Ατσικής.

limani_kontia_09.01.2014.jpgΤην Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013, ο Δήμαρχος Λήμνου κ. Αντώνης Χατζηδιαμαντής, υπέγραψε το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Δ. Δ. KONTIA», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστούν, νέος προσήνεμος μόλος, νέα παραλιακά κρηπιδώματα και γλίστρα. Επίσης θα ανακατασκευαστούν τα υφιστάμενα κρηπιδώματα. Μετά τις παρεμβάσεις στο αλιευτικό καταφύγιο της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά θα επιτρέπεται ο ασφαλής ελλιμενισμός σε τουλάχιστον 53 αλιευτικά σκάφη.

limani_koutalh_09.01.2014.jpgΤην ίδια ημέρα υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Λήμνου και το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». Στο πλαίσιο αυτού του έργου θα γίνει επέκταση του προσήνεμου μόλου καθώς και εξωτερική θωράκιση του με φυσικούς ογκολίθους, ανακατασκευή του πρώτου τμήματος του μόλου καθώς και νέα προβλήτα. Τα έργα εκσυγχρονισμού του αλιευτικού καταφυγίου της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κούταλης θα επιτρέπουν τον ασφαλή ελλιμενισμό σε τουλάχιστον 63 σκάφη.

Οι ανωτέρω πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών η Λήμνος θα διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο σύστημα αλιευτικών καταφυγίων που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη τόσο της αλιείας όσο και του θαλάσσιου τουρισμού.


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png