Κυριακή 21 Ιουλίου 2019
Ενημέρωση / Προσκλήσεις
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
Προσκλήσεις ΕκτύπωσηΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:


Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 31/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στη 01/08/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00


Εισηγήσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λήμνου για της συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 2015
Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 29/04/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 22/09/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 23/09/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου στις 22/09/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 15/09/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 12/09/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Πρόσκληση για εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λήμνου στις 07/09/2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/08/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/08/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00

Πρόσκληση για ορκωμοσία Δημοτικής Αρχής

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 13/08/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 12/08/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 07/08/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 08/08/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/07/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 30/07/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 24/07/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 17/07/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 22/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, στις 23/07/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 10/07/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 07/07/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 02/07/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 30/06/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 30/06/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/06/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 24/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 20/06/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 18/06/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 10/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 10/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 04/06/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 03/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/05/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 26/05/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 30/05/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 07/05/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 12/05/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 06/05/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 30/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 02/05/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 17/04/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 14/04/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/04/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 14/04/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 09/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 08/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 04/04/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 02/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 31/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 31/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 24/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 24/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 20/03/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 17/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 14/03/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 10/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 21/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 21/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 20/02/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 18/02/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 13/02/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 06/02/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 04/02/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 29/01/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/01/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 23/01/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 23/01/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 17/01/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 22/01/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 10/01/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 15/01/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 31/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 30/12/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 19/12/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/12/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 19/12/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 13/12/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 10/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 29/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 29/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00


Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 26/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/11/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/11/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 21/11/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 15/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 12/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 12/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 12/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 06/11/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 31/10/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 23/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 23/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00


Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 16/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 15/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 10/10/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λήμνου στις 14/10/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Εισηγήσεις
1. «Γνωμοδότηση για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λήμνου, Οικονομικού Έτους 2014»
2. «Γνωμοδότηση για την κατάρτιση του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Λήμνου, Οικονομικού Έτους 2014»
3. «Γνωμοδότηση για την κατάρτιση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Λήμνου, Οικονομικού Έτους 2014»
4. Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2014
5. Παρουσίαση Θεμάτων (1)
6. Παρουσίαση Θεμάτων (2)


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 30/09/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 30/09/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/09/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 24/09/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 16/09/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 18/09/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00


Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 05/09/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 06/09/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 29/08/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 30/08/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 20/08/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/08/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/08/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 20/08/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 13/08/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 08/08/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 29/07/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 29/07/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/07/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00


Πρόσκληση σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 19/07/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 18/07/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 09/07/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2012, στις 14/07/2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 11/07/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 25/06/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/06/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 20/06/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 19/06/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 17/06/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 04/06/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 28/05/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 30/05/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 29/05/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/05/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού΄στις 16/05/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 20/05/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 13/05/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 30/04/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 29/04/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 16/04/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/04/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/04/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 10/04/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 02/04/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 21/03/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 19/03/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 15/03/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/03/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 11/03/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 28/02/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/02/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 20/02/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 19/02/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 19/02/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 18/02/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00


Πρόσκληση για ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/02/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 06/02/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 30/01/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 29/01/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/01/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 21/01/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 23/01/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 14/01/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/01/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 31/12/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06/01/2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 27/12/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 19/12/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/12/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 13/12/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 12/12/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/12/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Λήμνου - Πρόγραμμα Δράσης Έτους 2013
Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Έτους 2013
Προϋπολογισμός Εξόδων Οικονομικού Έτους 2013

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/12/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00
Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2013

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 05/12/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 04/12/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 29/11/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου στις 01/12/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για την κατάρτιση του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Λήμνου, Οικονομικού Έτους 2013.
Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λήμνου

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 29/11/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/11/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 21/11/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 21/11/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 19/11/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 07/11/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 31/10/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00


Πρόσκληση για Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2011, στις 18/11/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 24/10/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/10/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 10/10/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επτροπής Δήμου Λήμνου στις 03/10/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 27/09/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00
 

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 25/09/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνέδριαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 18/09/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/09/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 11/09/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 29/08/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/08/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 20/08/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 07/08/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/07/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 23/07/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 23/07/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 20/07/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 18/07/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 06/07/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/07/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λήμνου στις 29/06/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 28/06/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/06/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 21/06/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00


Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 12/06/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11 - 06 - 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 30/05/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου στις 24/05/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης Δια βίου Μάθησης - Πολιτισμού - Αθλητισμού στις 23/05/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 21/05/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/05/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 16/05/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 04 - 05 - 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/04/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 25/04/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου στις 18/04/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής στις 11-04-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 02/04/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της επιτροπής για τα ακτοπλοϊκά προβλήματα της Λήμνου στις 29/03/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/03/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 15/03/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης Δια βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού στις 14/03/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής στις 08-03-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου στις 06/03/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της επιτροπής για τα ακτοπλοϊκά προβλήματα της Λήμνου στις 03/03/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 02/03/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/03/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης Δια βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού στις 23/02/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου στις 22/02/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής στις 14-02-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 14/02/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06/02/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 30/01/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής στις 25-01-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης Δια βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού στις 23/01/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης Δια βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού στις 19/01/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/01/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 10/01/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής στις 10-01-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνάντηση εργασίας σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού στις 04/01/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00


Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου στις 29/12/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12/2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 22/12/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 21-12-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λήμνου στις 20/12/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/12/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 09-12-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 08/12/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 06/12/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής στις 05-12-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης Δια βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού στις 05/12/2011 ημέρα Δευτέρα ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 02/12/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00


Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λήμνου στις 28/11/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στις 28/11/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης σήμερα 23/11/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23-11-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16-11-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της επιτροπής για τα συγκοινωνιακά προβλήματα της Λήμνου στις 3/11/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 04/11/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στις 31/10/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής στις 26-10-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-10-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στις 24/10/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 21/10/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνάντηση εργασίας σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης Δια βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού στις 20/10/2011 ημέρα Πέμπτη ώρα 19:30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής την Πέμπτη 13-10-2011 ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06-10-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-09-2011, ημέρα Δευτέρα, ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 22/09/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00


Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση, του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 21/09/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Οργανισμού Εκπαίδευσης Δια βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού στις 20/9/2011 ημέρα Τρίτη ώρα 20:00Πρόσκληση για συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 16-09-2011 ημέρα Παρασκευή ώρα 19:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-09-2011 ημέρα Τρίτη ώρα 13:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής την Τετάρτη 07-09-2011 ώρα 11:00

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 01η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25-08-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίιου την 23-08-2011 ημέρα Τρίτη ώρα 19:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 17-8-2011 ώρα 13:00.


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπης την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011 ώρα 13:00.

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 1-8-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 26-7-2011 ώρα 13:00.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19-7-2011 ώρα 13:00.

Προσκλήσεις για συνεδριάσεις του Δημ. Συμβουλίου την 18/7 και 19/7.

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011 ωρα 19:00.
 
Αποφάσεις Πρακτικά Επιτροπών (4 στοιχεία)
Προκηρύξεις (365 στοιχεία)
Δελτία Τύπου (588 στοιχεία)
Ανακοινώσεις (1261 στοιχεία)
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png