Τρίτη 23 Ιουλίου 2019
Ενημέρωση / Αποφάσεις Πρακτικά Επιτροπών
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
Εκτελεστική Επιτροπή Εκτύπωση
Πρακτικό αριθ. 5/31-03-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 4/14-03-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 3/21-02-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 2/23-01-2014 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 1/15-01-2014 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

2013


Πρακτικό αριθ. 6/23-10-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 5/30-09-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου
.

Πρακτικό αριθ. 4/20-08-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 3/29-07-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 2/29-07-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 1/14-01-2013 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

2012

Πρακτικό αριθ. 2/04-12-2012 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 1/20-07-2012 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


2011


Πρακτικό αριθ. 6/21-12-2011 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 5/09-12-2011 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 4/20-06-2011 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 3/18-04-2011 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 2/15-04-2011 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 1/21-01-2011 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου.
Επιτροπή Διαβούλευσης ΕκτύπωσηΕισηγήσεις για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου της 4ης Οκτωβρίου 2017

Εισηγήσεις για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου της 4ης Νοεμβρίου 2015


Εισηγήσεις για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου της 29ης Οκτωβρίου 2014

Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου της 14ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου της 1ης Δεκεμβρίου 2012


Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, στις 20 Δεκεμβρίου 2011

Συζήτηση – Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και τη σύνταξη του προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2011.


16/2/2011: Συμμετοχή δημοτών στην Επιτροπή Διαβούλευσης
Οικονομική Επιτροπή ΕκτύπωσηΠρακτικό αριθ. 33/22-08-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 32/12-08-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 31/07-08-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 30/30-07-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 29/24-07-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 28/17-07-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 27/10-07-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 26/02-07-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 25/30-06-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 24/24-06-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 23/18-06-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 22/10-06-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 21/04-06-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 20/30-05-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 19/12-05-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 18/07-05-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 17/30-04-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 16/17-04-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 15/14-04-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 14/09-04-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 13/04-04-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 12/02-04-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 11/31-03-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 10/24-03-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 09/17-03-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 08/10-03-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 07/21-02-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 06/18-02-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 05/04-02-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 04/29-01-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 03/23-01-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 02/17-01-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Πρακτικό αριθ. 01/10-01-2014 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

2013


Πρακτικό αριθ. 34/30-12-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 33/24-12-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 32/19-12-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 31/13-12-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 30/29-11-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 29/26-11-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 28/21-11-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 27/12-11-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 26/06-11-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 25/31-10-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 24/23-10-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 23/16-10-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 22/10-10-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 21/30-09-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 20/18-09-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 19/06-09-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 18/20-08-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 17/08-08-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 16/19-07-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 15/11-07-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 14/25-06-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 13/19-06-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 12/04-06-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 11/28-05-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 10/20-05-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 9/13-05-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 8/30-04-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 7/16-04-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 6/02-04-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 5/19-03-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 4/28-02-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 3/06-02-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 2/30-01-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 1/21-01-2013 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

2012

Πρακτικό αριθ. 23/31-12-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 22/19-12-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 21/13-12-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 20/05-12-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 19/29-11-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 18/21-11-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 17/24-10-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 16/03-10-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 15/11-09-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 14/07-08-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 13/23-07-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου. 

Πρακτικό αριθ. 12/06-07-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 11/21-06-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 10/30-05-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 9/21-05-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 8/16-05-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 7/25-04-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 6/02-04-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 5/15-03-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 4/02-03-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 3/14-02-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 2/30-01-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 1/10-01-2012 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

2011
Πρακτικό αριθ. 20/22-12-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 19/06-12-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 18/02-12-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 17/28-11-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 16/16-11-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 15/26-10-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 14/06-10-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
.

Πρακτικό αριθ. 13/13-09-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 12/25-08-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 11/11-08-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 10/26-7-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 9/15-7-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 8/24-6-2011 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ.7/8-6-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 6/23-5-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 5/14-5-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 19ης Απριλίου 2011

Πρακτικό 3/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 11ης Απριλίου 2011.

Πρακτικό 2/30-3-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Πρακτικό 1/8-2-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΕκτύπωσηΠρακτικό αριθ. 09/13-08-2014 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 08/22-07-2014 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 07/20-06-2014 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 06/03-06-2014 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 05/06-05-2014 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 04/08-04-2014 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 03/26-03-2014 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 02/20-02-2014 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 01/22-01-2014 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.

2013

Πρακτικό αριθ. 10/12-11-2013 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 09/24-09-2013 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 08/13-08-2013 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 07/18-07-2013 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 06/17-06-2013 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 05/30-05-2013 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 04/29-04-2013 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 03/11-03-2013 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 02/18-02-2013 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 01/29-01-2013 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.


2012


Πρακτικό αριθ. 14/27-12-2012 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 13/21-11-2012 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 12/07-11-2012 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 11/10-10-2012 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 10/20-08-2012 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 9/23-07-2012 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 8/29-06-2012 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 7/11-06-2012 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 6/04-05-2012 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 5/11-04-2012 Επιτροπή Ποιότητα Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 4/08-03-2012 Επιτροπή Ποιότητα Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 3/14-02-2012 Επιτροπή Ποιότητα Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 2/25-01-2012 Επιτροπή Ποιότητα Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 1/10-01-2012 Επιτροπή Ποιότητα Ζωής Δήμου


2011

Πρακτικό αριθ. 11/05-12-2011 Επιτροπή Ποιότητα Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 10/23-11-2011 Επιτροπή Ποιότητα Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 9/26-10-2011 Επιτροπή Ποιότητα Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 8/13-10-2011 Επιτροπή Ποιότητα Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 7/7-9-2011 Επιτροπή Ποιότητα Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 6/17-8-2011 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου


Πρακτικό αριθ. 5/19-7-2011 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου.


Πρακτικό αριθ. 4/15-6-2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου.

Πρακτικό αριθ. 3/3-5-2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου.

Πρακτικό 2/1-4-2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου.

Πρακτικό 1/3-3-2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου.

 
Προσκλήσεις (1 στοιχείο)
Προκηρύξεις (365 στοιχεία)
Δελτία Τύπου (589 στοιχεία)
Ανακοινώσεις (1261 στοιχεία)
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png