16 Δεκεμβρίου 2017
Ενημέρωση / Προκηρύξεις
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ ΠΛΑΤΥ ΚΑΙ ΜΟΥΔΡΟΥ Εκτύπωση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ. ΠΛΑΤΥ ΚΑΙ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»

  Ο Δήμος Λήμνου  διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της Μελέτης : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ. ΠΛΑΤΥ ΚΑΙ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 49.978,02 € {πλέον ΦΠΑ 24%} που θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου, Παπουτσίδειο Κτίριο 1ος όροφος 81400 Μύρινα  στις 11 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού .

Συνημμένα :

·ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

·ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

· ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

·ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

·  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

·ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 167/2017

 

Ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λήμνου για το έτος 2018 Εκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Δημοπρασία εκποίησης παλαιών μεταλλικών κάδων Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διαγωνισμός προμήθειας τριών καινούργιων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4x4 διευρυμένης καμπίνας Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Εκτύπωση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  : «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ {MASTERPLAN} ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»

  Ο Δήμος Λήμνου  διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της Μελέτης : «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ {MASTERPLAN} ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 48.559,10 € {πλέον ΦΠΑ 24%} που θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου, Παπουτσίδειο Κτίριο 1ος όροφος 81400 Μύρινα  στις 12 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού .

Συνημμένα :

·ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

·ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

·ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

·ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

·ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

·ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 160/2017

Διαγωνισμός προμήθειας έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των ωφελούμενων του Κ.Η.Φ.Η. Εκτύπωση
Διακήρυξη διαγωνισμού


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου Εκτύπωση

Διακήρυξη διαγωνισμού: Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Λήμνου Εκτύπωση
Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ
Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κορνού (Θέρμα) Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία ΧΥΤΑ Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣυνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία ΣΜΑ Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΜΟΥΔΡΟΥ ΕκτύπωσηΔημοπρασία εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλών παραλιών για τοποθέτηση ομπρελών, καντινών κλπ Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη μίας θέσης ωφελουμένου στο ΚΗΦΗ Δήμου Λήμνου Εκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δημοπρασία εκμίσθωσης ακινήτου για νέα θέση περιπτέρου στην Τ.Κ. Μούδρου Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια λαστιχοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την καταπολέμηση κουνουπιών Εκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Διακήρυξη διαγωνισμού: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού 26 Παιδικών Χαρών του Δήμου Λήμνου Εκτύπωση


ΜΕΛΕΤΗ


Διακήρυξη διαγωνισμού: Εργασίες ανάπλασης παιδικών χαρών Δήμου Λήμνου Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑποτελέσματα ΣΟΧ1/2017 ΟΚΠΑ Δήμου Λήμνου Εκτύπωση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2017 Εκτύπωση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 101

Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ1/2017 ΟΚΠΑ Δήμου Λήμνου Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ1/2017 ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1/2017 Εκτύπωση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 101
Δημοπρασία εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Κορνού (Θέρμα) Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2017 Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2017


Προμήθεια γάλακτος υψηλής παστερίωσης Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2017 Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017
Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων για τους ωφελουμένους του ΚΗΦΗ Δήμου Λήμνου Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Προσκλήσεις (1 στοιχείο)
Αποφάσεις Πρακτικά Επιτροπών (4 στοιχεία)
Δελτία Τύπου (487 στοιχεία)
Ανακοινώσεις (1085 στοιχεία)
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png