Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017
Προκηρύξεις
Προμήθεια για τη σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ Δήμου Λήμνου έτους 2015 Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Εργασία Καταγραφής Ενδείξεων Υδρομετρητών ΔΕ Μύρινας & Ν.Κούταλης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Εργασία Καταγραφής Ενδείξεων Υδρομετρητών ΔΕ Μούδρου & Ατσικής
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΥΡΙΝΑΣ
Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Μύρινας για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΚ ΜΟΥΔΡΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΗΝΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΑ ΚΟΡΝΟΥ
Διακήρυξη προμήθειας γάλακτος για την παροχή σε είδος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου
Διακήρυξη προµήθειας υποβρυχίων αντλιών και εφεδρικών κινητήρων
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png