Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019
Προκηρύξεις
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εκτύπωση
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 
Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Μύρινας για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικον. & Διοικ. Υπηρεσιών
Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Μύρινας για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος
Διακήρυξη διαγωνισμού: ∆ιαχείριση Ε.Ε.Λ. Μύρινας και Α/Σ Μεταφοράς Λυµάτων
Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2016 για την πρόσληψη προσωπικού
Δημοπρασία εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών-παραλίων (τροποποίηση όρων)
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 2 μηνών
Δημοπρασία εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών-παραλίων
Πρόσληψη 1 ατόμου με δίμηνη σύμβαση διάρκειας 2 μηνών στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Μύρινας
Τεύχη δημοπράτησης έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου ΕΠΑΛ Μύρινας
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png