Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
Προκηρύξεις
Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Ατσικής Εκτύπωση

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Ατσικής


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος κλπ. για το έτος 2015
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για δίγλωσσο κατάλογο του Μουσείου Ναυτ. Παράδοσης & Σπογγαλιείας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Προμήθεια εξοπλισμού για το χώρο διαχείρισης απορριμάτων Αγίου Ευστρατίου
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Γεωλογικού Ενδιαφέροντος Προπουλίου
Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Τσιμανδρίων
Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Σκανδάλης
Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λήμνου
Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων των αιγιαλών-παραλίων
Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου για νέα θέση περιπτέρου στην ΤΚ Αγκαρυώνων
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png