Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017
Προκηρύξεις
Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Τσιμανδρίων Εκτύπωση
Διακήρυξη
 
Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Σκανδάλης
Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λήμνου
Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων των αιγιαλών-παραλίων
Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου για νέα θέση περιπτέρου στην ΤΚ Αγκαρυώνων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την καταπολέμηση κουνουπιών
Στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Δρίτσα και το ΣΑΣ αντιπροσωπεία της Λήμνου
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λήμνου
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α Λήμνου Α.Ε.
Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κοντιά
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ελαστικών
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png