Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
Προκηρύξεις
Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης για Συντήρηση Δικτύων, Αντλιοστασίων κ.α. Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και εφεδρικών κινητήρων
Προμήθεια ειδών ένδυσης-προστασίας εργαζομένων
Πρόσληψη 5 ατόμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
Κλήρωση για την ανάδειξη μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και παραλαβής
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη λειτουργία του ΣΜΑ Δήμου Λήμνου
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Μύρινας για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικον. & Διοικ. Υπηρεσιών
Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Μύρινας για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος
Διακήρυξη διαγωνισμού: ∆ιαχείριση Ε.Ε.Λ. Μύρινας και Α/Σ Μεταφοράς Λυµάτων
Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2016 για την πρόσληψη προσωπικού
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png