Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018
Προκηρύξεις
Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λήμνου και των νομικών προσώπων του Εκτύπωση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 
Πρόσληψη 7 ατόμων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ χρονικής διάρκειας δύο μηνών
Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Λιβαδοχωρίου
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών ΔΕ ανά κατηγορία έργου έτους 2018
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ ΠΛΑΤΥ ΚΑΙ ΜΟΥΔΡΟΥ
Ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λήμνου για το έτος 2018
Δημοπρασία εκποίησης παλαιών μεταλλικών κάδων
Διαγωνισμός προμήθειας τριών καινούργιων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4x4 διευρυμένης καμπίνας
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
Διαγωνισμός προμήθειας έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των ωφελούμενων του Κ.Η.Φ.Η.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png