16 Δεκεμβρίου 2017
Προκηρύξεις
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ ΠΛΑΤΥ ΚΑΙ ΜΟΥΔΡΟΥ Εκτύπωση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ. ΠΛΑΤΥ ΚΑΙ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»

  Ο Δήμος Λήμνου  διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της Μελέτης : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ. ΠΛΑΤΥ ΚΑΙ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 49.978,02 € {πλέον ΦΠΑ 24%} που θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου, Παπουτσίδειο Κτίριο 1ος όροφος 81400 Μύρινα  στις 11 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού .

Συνημμένα :

·ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

·ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

· ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

·ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

·  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

·ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 167/2017

 

 
Ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λήμνου για το έτος 2018
Δημοπρασία εκποίησης παλαιών μεταλλικών κάδων
Διαγωνισμός προμήθειας τριών καινούργιων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4x4 διευρυμένης καμπίνας
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
Διαγωνισμός προμήθειας έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των ωφελούμενων του Κ.Η.Φ.Η.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου
Διακήρυξη διαγωνισμού: Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Λήμνου
Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κορνού (Θέρμα)
Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία ΧΥΤΑ
Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία ΣΜΑ
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png