17 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοινώσεις
Διαγωνισμός για Προμήθεια Γραφικής Ύλης Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     
Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ                                                                                                    
Αριθ. Πρωτ. : 19035  
Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7                                                     
Τ.Κ.814 00, Μύρινα Λήμνου
Τηλ./Φαξ: 2254350026 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 

Ο Δήμαρχος Λήμνου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου Λήμνου,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (για το σύνολο του προϋπολογισμού των προς προμήθεια ειδών), προϋπολογισμού 14.996,02 €, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 21/10/2011 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Λήμνου στη Μύρινα, 2ος Όροφος Κτιρίου Ε.Α.Σ. Λήμνου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5%  επί του συνολικού προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (€749,80), κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Λήμνου, στη Μύρινα, 2ος Όροφος Κτιρίου Ε.Α.Σ. Λήμνου, στο τηλέφωνο 22543-50026, Γραφείο Προμηθειών (Αρμόδιοι υπάλληλοι: Τσόχα Δέσποινα και Καβαλέρης Παντελής) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου (www.limnos.gov.gr).                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
                                                                           ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Διαγωνισμός για Προμήθεια Γάλακτος Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ                                                                                         Αριθ. Πρωτ. : 19036 

Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7                                                   

  Τ.Κ.814 00, Μύρινα Λήμνου

Τηλ./Φαξ: 2254350026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Ο Δήμαρχος Λήμνου προκηρύσσει Πρόχειρο, Ανοιχτό, Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011», για τις ανάγκες του Δήμου Λήμνου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (για το σύνολο του προϋπολογισμού των προς προμήθεια ειδών), προϋπολογισμού 30.664,50  €, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31/12/2011, με δικαίωμα μηνιαίας παράτασης.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 20/10/2011 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Λήμνου στη Μύρινα, 2ος Όροφος Κτιρίου Ε.Α.Σ. Λήμνου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (€1.533,23), κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Λήμνου, στη Μύρινα, 2ος Όροφος Κτιρίου Ε.Α.Σ. Λήμνου, στο τηλέφωνο 22543-50026, Γραφείο Προμηθειών (Αρμόδιοι υπάλληλοι: Τσόχα Δέσποινα και Καβαλέρης Παντελής) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου (www.limnos.gov.gr)

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

11οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Κωπηλασίας Εκτύπωση
11οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Κωπηλασίας το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011
Επίσημη παρουσίαση του γλυπτού του Paolo Incarnato στην πλατεία Ηρώου του Κοντιά Εκτύπωση
Πρόσκληση για την παρουσίαση ενός συμβολικού και σημειολογικού γλυπτού,στην πλατεία Ηρώου του Κοντιά
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Εκτύπωση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2.2011 ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΟΧ 2.2011
Αναβάλλονται οι 11οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Κωπηλασίας Εκτύπωση
Αναβάλλονται οι 11οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Κωπηλασίας, που όπως είχε ανακοινωθεί, θα πραγματοποιούνταν στις 24-25 Σεπτεμβρίου στο Ρωμέικο Γιαλό. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία.
Πρόσληψη προσωπικού - σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εκτύπωση

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διάθεση εισιτηρίων για την παράσταση του Κ.Θ.Β.Ε."Μικρά Διονύσια"
"Μικρά Διονύσια" στο αρχαίο θέατρο της Ηφαιστείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Αναστήλωση ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Ρεπανιδίου
Γιορτή Μελιού στο λιμάνι του Μούδρου
Πολιτιστικό κέντρο Πορτιανού - "Ο Άθως συναντά τη Λήμνο"
Γιορτή κρασιού στον Άγιο Δημήτριο
"Ο Άθως συναντά τη Λήμνο"
Συναυλία Ορφέα Περίδη - Διόρθωση Ημέρας
Πολιτιστικές εκδήλώσεις Πανσελήνου
Παράταση έκθεσης φωτογραφίας "Χρονοστιγμές"
Αποφάσεις Δημάρχου
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Ανακοινώσεις
Αθλητικές Εκδηλώσεις
Πινακοθήκη Κοντιά
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png