Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
Ανακοινώσεις
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και εφεδρικών κινητήρων» Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Μύρινα, 09 Νοεμβρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ. :  20547  
Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7                                                   
Τ.Κ.814 00, Μύρινα Λήμνου
Τηλ.: 2254350026
Φαξ.: 2254020062

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λήμνου ανακοινώνει την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού  για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και εφεδρικών κινητήρων» διότι στην προγραμματισμένη ημερομηνία την 7η Νοεμβρίου 2011 δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 14η Νοεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Λήμνου στη Μύρινα, 2ος Όροφος κτιρίου Ε.Α.Σ. Λήμνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 της διακήρυξης, με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις που καθορίστηκαν με την αριθ. 130/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5%  επί του συνολικού προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (€725,00), κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Λήμνου, στη Μύρινα, 2ος Όροφος Κτιρίου Ε.Α.Σ. Λήμνου, στο τηλέφωνο 22543-50026, Γραφείο Προμηθειών (Αρμόδιοι υπάλληλοι: Τσόχα Δέσποινα και Καβαλέρης Παντελής)
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου (
www.limnos.gov.gr).
                   
               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ                    
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Αιμοδοσία για την τρίτη ηλικία Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

         Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου καλεί τους συνδημότες μας και τους υπαλλήλους του Δήμου Λήμνου να προσφέρουν στην ενδυνάμωση της Πανελλήνιας Τράπεζας Αίματος για την Τρίτη Ηλικία μέσω της αιμοδοσίας της 17-18-19 Νοεμβρίου.

Η Τράπεζα Αίματος για την Τρίτη Ηλικία δημιουργήθηκε από την κοινή δράση του Κοινωφελούς Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Γραμμή Ζωής» και την Μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», υπό την αιγίδα του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι καθημερινές ανάγκες αίματος στη χώρα μας είναι μεγάλες και τα κρούσματα κακοποίησης εις βάρος ηλικιωμένων πολλαπλασιάζονται ραγδαία, παρακαλούμε όποιους επιθυμούν να βοηθήσουν να το δηλώνουν κατά την προσέλευσή τους στο χώρο που πραγματοποιείται η αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας – Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου στους υπευθύνους του Οργανισμού ή στον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Λήμνου «Ο Άγιος Παντελεήμων» κύριο Καλλιγερή, που τόσο ευγενικά ανταποκρίθηκε στην έκκληση μας για συνεργασία.

"Διαμόρφωση αύλειου χώρου για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών" Εκτύπωση
Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου έργου
"Διαμόρφωση αύλειου χώρου για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών"
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Εργασία μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος 2011-2012»
«Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών και Εφεδρικών Κινητήρων» Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Μύρινα, 31 Οκτωβρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ                                            Αριθ. Πρωτ. :  20065 

Τ.Κ.814 00, Μύρινα Λήμνου

Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7
Τηλ./Φαξ: 2254350026 

                                                    
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 

Ο Δήμαρχος Λήμνου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και εφεδρικών κινητήρων», για τις ανάγκες του Δήμου Λήμνου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (για το σύνολο του προϋπολογισμού των προς προμήθεια ειδών), προϋπολογισμού 14.500,00 €.Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 7/11/2011 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Λήμνου στη Μύρινα, 2ος Όροφος Κτιρίου Ε.Α.Σ. Λήμνου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγo ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω ημερομηνία, αυτός θα επαναληφθεί, τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5%  επί του συνολικού προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ  (€725,00), κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία του Δήμου Λήμνου, στη Μύρινα,
2ος Όροφος Κτιρίου Ε.Α.Σ. Λήμνου, στο τηλέφωνο 22543-50026, Γραφείο Προμηθειών (Αρμόδιοι υπάλληλοι: Τσόχα Δέσποινα και Καβαλέρης Παντελής) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου
(www.limnos.gov.gr).                    
                                                                                                      
                                                                       
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
                    
                                                                    ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Ανακοίνωση μεταφοράς ταμείου Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Από το Δήμο Λήμνου ανακοινώνεται ότι αύριο Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011 και μεθαύριο Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011 δεν θα λειτουργεί το ταμείο του Δήμου, λόγω μεταφοράς της υπηρεσίας στο κατάστημα δημοτικής κοινότητας Μύρινας (Τρίφωτο).
Από την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2011 το ταμείο θα λειτουργεί κανονικά στο γραφείο της Δημοτικής κοινότητας.

                                                

"Εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης Δημοτικού κτιρίου Δ.Ε Νέας Κούταλης" Εκτύπωση
Ανακοίνωση για ορισμό νέας ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού έργου «Εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης Δημοτικού κτιρίου {πρώην Αστυνομικού Σταθμού} Δ.Ε. Νέας Κούταλης»
 
Ομιλία με θέμα: «Η Λήμνος στη Μεσογειακή Στρατηγική του Χίτλερ»
Περίληψη προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού
Πρόχειρος, Επαναληπτικός, Δημόσιος Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Αποτελέσματα - 11οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Κωπηλασίας
Επιστολή προς Γενικό Γραμματέα Λιμένων & Λιμενικής πολιτικής
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ανακοίνωση για Χρήση αθλητικών ή πολιτιστικών Χώρων
Περιορισμοί εξαγωγών αμνοεριφίων λόγω Καταρροϊκού Πυρετού.
Διαγωνισμός για την Προμήθεια ελαστικών
Διαγωνισμός για Προμήθεια Γραφικής Ύλης
Διαγωνισμός για Προμήθεια Γάλακτος
11οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Κωπηλασίας
Επίσημη παρουσίαση του γλυπτού του Paolo Incarnato στην πλατεία Ηρώου του Κοντιά
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Αναβάλλονται οι 11οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Κωπηλασίας
Πρόσληψη προσωπικού - σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διάθεση εισιτηρίων για την παράσταση του Κ.Θ.Β.Ε."Μικρά Διονύσια"
"Μικρά Διονύσια" στο αρχαίο θέατρο της Ηφαιστείας
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png